Jak oceniasz nowy serwis?

Duda: ustawa o wyrównywaniu szans niepełnosprawnych - priorytetem na 2009 r.
 
Uchwalenie ustaw o wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych oraz o polskim języku migowym to priorytety na 2009 rok - poinformował w środę pełnomocnik rządu ds. niepełnosprawnych Jarosław Duda na posiedzeniu sejmowej komisji.

Komisja polityki społecznej i rodziny przyjęła informację rządu o działaniach podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2007-2008. Duda przedstawił także plany w tym zakresie na rok 2009.

Pełnomocnik rządu był pytany przez posłów m.in. o to, czy i kiedy planowana jest waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego. Świadczenie to przyznawane opiekunom osób niepełnosprawnych wynosi obecnie 420 zł miesięcznie i od kilku lat jego wartości pozostaje bez zmian.

Duda poinformował, że według wstępnych założeń kwota świadczenia pielęgnacyjnego mogłaby wzrosnąć o 50-80 zł nawet do poziomu 500 zł miesięcznie. "W połowie stycznia zaplanowane są dalsze konsultacje w tej sprawie" - zapewnił.

Pełnomocnik był także pytany o to, jaka jest sytuacja osób niepełnosprawnych zatrudnionych w administracji publicznej oraz w państwowych i prywatnych firmach.

Jak powiedział, liderem w płaceniu kar jest Poczta Polska, która za niezatrudnianie odpowiedniej liczby osób niepełnosprawnych płaci kilkadziesiąt milionów złotych na rzecz PFRON. Kryteriów zatrudnienia niepełnosprawnych nie spełnia też żadne ministerstwo - dodał. "Najlepsza sytuacja pod tym względem jest w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej" - powiedział Duda.

Pełnomocnik mówił także o projekcie ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością. Przewiduje on zakaz dyskryminacji i molestowania osób z niepełnosprawnością, obligatoryjne dostosowanie budynków publicznych i transportu drogowego do ich potrzeb oraz powołanie Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, koordynującej politykę państwa w tym zakresie.

Projekt, przygotowany przy współpracy około 150 organizacji, zajmujących się problemami osób niepełnosprawnych, pod koniec zeszłego roku został złożony w kancelarii premiera. Jak powiedział Duda, wkrótce zostanie skierowany do konsultacji międzyresortowych. "Chcielibyśmy, aby ustawa została uchwalona do 3 grudnia tego roku" - powiedział. Tego dnia obchodzony jest Światowego Dzień Niepełnosprawnych.

Duda poinformował też, że trwają także prace nad przepisami nadającymi status prawny językowi migowemu - są już opracowane założenia i wstępny projekt ustawy. Pełnomocnik rządu wyraził nadzieję, że także i tę ustawę uda się uchwalić do końca roku.

Zgodnie z założeniami do projektu w ustawie mają znaleźć się zapisy określające m.in. kiedy osobie głuchej będzie przysługiwać zapewnienie tłumacza języka migowego przez jednostkę publiczną. W ustawie określone mają być także warunki uzyskiwania uprawnień tłumacza języka migowego (kto będzie ich szkolił, jakie będą stawiane im wymagania oraz kto będzie wydawał zaświadczenia o posiadaniu uprawnień). Zgodnie z projektowaną ustawą tłumacze języka migowego mają uzyskać statusu tłumaczy przysięgłych (listy tłumaczy przysięgłych mają być prowadzone na poziomie województw).

W Polsce żyje około 100 tys. osób głuchych oraz około 900 tys. osób z większym lub mniejszym uszczerbkiem słuchu.

Duda przypomniał, że pod koniec 2008 r. prezydent Lech Kaczyński podpisał nowelę ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowe przepisy zakładają zmniejszenie pomocy dla pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej i odejście od roku 2010 od różnicowania pomocy dla pracodawców w zależności od tego, czy chodzi o zakład pracy chronionej, czy otwarty rynek pracy.

Duda przypomniał też, że w zeszłym roku zaczęło obowiązywać rozporządzenie nakładające kary - 500 zł mandatu i 5 punktów karnych dla kierowców parkujących na tzw. kopertach - miejscach dla niepełnosprawnych.

Źródło: PAP

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u