Jak oceniasz nowy serwis?

II Forum Funduszy Europejskich
Już po raz drugi Ministerstwo Rozwoju Regionalnego we współpracy z instytucjami uczestniczącymi w systemie wdrażania programów operacyjnych w perspektywie finansowej 2007 - 2013 organizuje II Forum Funduszy Europejskich. Przedsięwzięcie to jest jedną z najważniejszych i największych imprez poświęconych tematyce Funduszy Europejskich w Polsce. Stanowi jednocześnie płaszczyznę wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie środków Unii Europejskiej, jak również umożliwia przybliżenie przedmiotowej tematyki całemu społeczeństwu.

Tradycyjnie już w Forum udział weźmie Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia, który promować będzie następujące programy: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy – priorytet 2.5 Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem. Zachęcamy Państwa do odwiedzenia stoisk i zapoznania się z możliwościami uzyskania dofinansowania inwestycji w ochronie zdrowia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz udziału w projektach systemowych (m.in. studia pomostowe, szkolenia, akredytacje) finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zachęcamy również do odwiedzenia Kina Funduszy Europejskich, gdzie wyemitowane zostaną m.in. filmy edukacyjne związane z tematyką funduszy europejskich oraz wystawę projektów finansowanych z funduszy europejskich.
II Forum Funduszy Europejskich odbędzie się w dniach 7-8 maja 2009 br. na Placu Zamkowym w Warszawie.
Liczymy na Państwa udział

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u