Jak oceniasz nowy serwis?

SEJMOWA KOMISJA ZAOPINIOWAŁA PLANY FINANSOWE PFRON
20 października 2009 r. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny dotyczące planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 r., w którym wziął udział przedstawiciel POPON. Komisja pozytywnie zaopiniowała przyjęcie planu PFRON na przyszły rok, uwzględniającego brak zrównania dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych dla zakładów pracy chronionej i rynku otwartego oraz ograniczenie wysokości dofinansowania wynikające z pozostawienia tegorocznego minimalnego wynagrodzenia jako podstawy naliczenia przyszłorocznego dofinansowania.

Przyjęty przez Komisję plan finansowy zabezpiecza środki na wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 2010 r. na poziomie nieznacznie niższym od wsparcia określonego w 2009 r.

W szczególności zabezpieczone zostały środki na zadania ustawowe Funduszu, w tym na dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz pomoc finansową dla zakładów pracy chronionej, a także dla samorządów powiatowych.

W planie finansowym przewidziana została również dotacja celowa z budżetu państwa na realizację dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w wysokości 24% środków niezbędnych na realizację tego zadania.

Zmniejszenie wysokości środków przeznaczonych na dofinansowania do wynagrodzeń, pomoc finansową dla zakładów pracy chronionej oraz realizację zadań samorządów powiatowych wynika z niższych planowanych przychodów PFRON, których obniżenie spowodowane zostało skutkami kryzysu ekonomicznego w polskich przedsiębiorstwach. Zgodnie z zapewnieniami Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych ograniczenie niektórych wydatków w przyszłym roku nie ma charakteru stałego i wystąpi jedynie w 2010 r.

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych będzie uważnie obserwować dalsze procedury związane z uchwaleniem planu finansowego PFRON w 2010 r. w celu wyeliminowania ewentualnych prób ograniczania wydatków na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych, czemu POPON jest zdecydowanie przeciwny.


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u