Jak oceniasz nowy serwis?

Będą budować mieszkania socjalne
2,5 miliardów złotych przyznano w budżecie na Program wsparcia budowy mieszkań socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomych, który realizowany ma być w latach 2007-2015.

Rozporządzenie określające terminy i zasady ubiegania się przez gminy o środki na budowę mieszkań dla najuboższych mieszkańców, weszło w zycie 31 marca br. terz gminy mogą już występować do Banku Gospodarstwa Krajowego o pomoc finansową. Termin składanie wniosków upływa na koniec maja. Jeśli gminy nie zdąrzą ze złożeniem wniosków, będą mogły starać się o uzyskanie dofinansowań również w drugim półroczu. Wnioski trzeba bedzie wtedy składać od 1 do 31 października.

Na rok obecny, przeznaczono z całej puli 150 milionów złotych. Planuje się, że w ciągu ośmiu lat, kiedy to będzie obowiązywał program, powstanie 100 tysięcy nowych mieszkań. W tym czasie ma też powstać 20 tysięcy nowych miejsc w noclegowniach.

We wniosku składanym przez gminy do Banku Gospodarstwa Krajowego, musi być jasno okreslone jaki podmiot stara się o dofinansowanie. Trzeba również określić jaka jest wysokość potrzebnych środków, a także rodzaj planowanej inwestycji oraz liczbę mieszkań, jaka zostanie wybudowana w wyniku realizacji projektu.

 

Po złożeniu wniosku przez gminy, Bank Gospodarstwa Krajowego będzie je szczegółowo oceniał według ustalonego klucza punktowego. Bank będzie ogłaszał listę samorządów, którym zostało przyznane dofinansowanie do 31 lipca i 31 grudnia każdego roku.

 


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u