Jak oceniasz nowy serwis?

Będą kolejne zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych
Rząd przyjął kolejny projekt nowelizacji ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Zmianie ulegnie kilka punktów ustawy. Między innymi zmieni się lista osób uprawnionych do otrzymania tzw. becikowego, czyli jednorazowej zapomogi po urodzeniu dziecka. oprócz rodziców dziecka i opiekuna prawnego, do odbioru becikowego uprawniony będzie również opiekun faktyczny dziecka.
Poza tym, zmieni się okres składania wniosku o świadczenie z tytułu urodzenia dziecka. W chwili obecnej wniosek taki należy złożyć w ciągu 3 miesięcy od daty urodzenia dziecka. Po nowelizacji ustawy, okres taki wydłuży się do jednego roku.
Dodatkowo, osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne nie będa musiały doliczać do dochodu pensji wypłaconych z opóźnieniem. Prawo do świadczeń ustalane jest na podstawie dochodu z roku poprzedzającego okres zasiłkowy (trwa od września do końca sierpnia). W chwili obecnej wypłacane w danym roku zaległe wynagrodzenia (lub świadczenia emerytalno-rentowe) są wliczane do dochodu. To powoduje, że dochód ubiegającej się o świadczenie osoby jest wyższy, a to może doprowadzić do tego, że osoba może nie otrzymać pomocy ze względu na zbyt wysokie dochody, mimo iż jej stałe dochody z poprzedniego roku (bez zaległości) nie przekraczają pułapu uprawniającego do świadczeń. Po nowelizacji nie powinno być już takich sytuacji.

Zmieni się też kwestia osób, wliczanych do składu rodziny. Po nowelizacji do rodziny nie będą wliczane dzieci pozostające w związku małżeńskim i pełnoletnie dziecko posiadające własne dziecko.
Źródło: Gazeta Prawna

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u