Jak oceniasz nowy serwis?

Będą przekonywać do zatrudniania niepełnosprawnych
Niechęć do zatrudniania osób niepełnosprawnych to problem, z którym nasze państwo boryka się bardzo często. Co jakiś czas podejmowane są akcje i działania, mające na celu promocję zatrudnienia niepełnosprawnych. Także teraz podjeto kolejną próbę zwiekszenia zatrudnienia niepełnosprawnych, poprzez informowanie pracowników o korzyściach, jakie mogą z tego wyciągnąć.

W nowym rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 6 kwietnia 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej PFRON (Dz.U. nr 71, poz. 478), które obowiązuje od 5 maja, pojawił się zapis informujacy o tym, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powinien przekazywać pracodawcom informacje o formie i kwocie publicznej pomocy przekazywanej pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne.

Według nowego rozporządzenia, obowiązek przekazywania takich informacji opinii publicznej, oprócz PFRON-u spoczywa także na władzach samorządowych. Przekazywane informacje maja dotyczyć wysokości i rodzaju pomocy na jaką liczyć moga zarówno pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych pracowników, jak i sami niepełnosprawni oraz podmioty działające na ich rzecz.

Informacje takie zamieszczane będą na tablicach ogłoszeniowych w jednostkach mających ten obowiązek, a także na ich stronach internetowych. Możliwe jest także przekazywanie takich danych w inny sposób, który umożliwiłby dostęp do tych informacji osobom niepełnosprawnym i innym zainteresowanym podmiotom.


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u