Jak oceniasz nowy serwis?

Będzie łatwiej o pieniądze z PFRON
 
Najpóźniej od listopada tego roku niepełnosprawni przedsiębiorcy będą składać jeden formularz, aby otrzymać refundację opłaconych składek ZUS.

Osoby niepełnosprawne prowadzące firmy będą musiały przedstawić znacznie mniej dokumentów i danych, aby uzyskać zwrot swoich składek na ubezpieczenia społeczne.

Zgodnie z przygotowanym przez resort pracy projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnych, dwa formularze, które obecnie muszą wypełniać niepełnosprawni przedsiębiorcy (wniosek o wypłatę refundacji o symbolu Wn-U oraz miesięczna informacja m.in. o podstawach wymiaru składek o symbolu INF-U-G), zostaną zastąpione jednym formularzem o symbolu Wn-U-G. Informacje, które należy zamieścić w nowym wzorze, pokrywają się z tymi wpisywanymi do starych formularzy. W nowym wniosku niepełnosprawny będzie musiał jednak zamieścić znacznie mniej danych niż w starym.

- Obecnie konsultujemy projekt z Rządowym Centrum Legislacji - mówi Urszula Kurowska z Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Podkreśla, że jeżeli uda się szybko zakończyć konsultacje, nowe przepisy wejdą w życie od początku lub od połowy października. Najpóźniej od listopada tego roku niepełnosprawni przedsiębiorcy będą ubiegać się refundację składek ZUS według nowych, łatwiejszych zasad. Wcześniej resort pracy zapowiadał, że nowe rozporządzenie będzie obowiązywać od sierpnia.

- Jeżeli niepełnosprawny przedsiębiorcy złożą jednak do PFRON stary wniosek, Fundusz go nie odrzuci. Wyselekcjonujemy dane, jakie należy podać zgodnie z nowym wzorem - zapowiada Wojciech Skiba, prezes PFRON.

Projekt przewiduje też, że niepełnosprawni przedsiębiorcy nie będą musieli także rejestrować się w PFRON na 30 dni przed złożeniem pierwszego wniosku o refundację. Będą mogli to zrobić w dniu jego złożenia. Osoba prowadząca firmę, która nie złożyła wniosku o refundację w terminie (do końca miesiąca, w którym należało opłacić składki), będzie mogła to zrobić w ciągu roku od jego upłynięcia. Ten przepis wejdzie w życie z mocą wsteczną od 1 stycznia 2008 r., co oznacza, że przedsiębiorcy, którzy nie złożyli w terminie wniosku o refundację składek opłaconych np. za luty tego roku, będą mogli to zrobić do końca marca 2009 r.

W Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji PFRON zarejestrowanych jest ponad 30 tys. osób niepełnosprawnych przedsiębiorców. Z tytułu zwrotu opłaconych składek ZUS fundusz wypłaca im kwotę ok. 4-5 mln zł miesięcznie. Warunkiem otrzymania takiej pomocy jest m.in. złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o refundację składek za dany miesiąc, co niepełnosprawnym prowadzącym firmy sprawia dużo kłopotów. W maju tego roku 28 proc. wnioskodawców przekazało PFRON niepoprawne wnioski.

Źródło: Gazeta Prawna

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u