Jak oceniasz nowy serwis?

Będzie nowe zwolnienie
 
Osoby niepełnosprawne posiadające psa asystującego będą zwolnione z opłaty od posiadania psów.

Senat rozpatrzył ustawę, której zasadniczym celem jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym prawa wstępu do obiektów użyteczności publicznej wraz z psem asystującym. Nowelizacja, poza ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wprowadza również zmiany w ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Zmiany w tym zakresie zakładają włączenie osób niepełnosprawnych posiadających psa asystującego do katalogu podmiotów, od których nie pobiera się opłaty od posiadania psów.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów. Stawka opłaty nie może przekroczyć 100 zł rocznie od jednego psa. Jednocześnie został określony katalog osób ustawowo zwolnionych z opłaty w gminach. Po zmianie katalog zostanie rozszerzony o zwolnienie z opłaty dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego.

Na gruncie obowiązującej ustawy opłaty od posiadania psów nie pobiera się m.in. od osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności oraz osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe.

Senat wprowadził poprawki do ustawy, a zatem trafi ona z powrotem do Sejmu.
 
Źródło: Gazeta Prawna

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u