Jak oceniasz nowy serwis?

Będzie wsparcie na zatrudnienie niepełnosprawnych
 
Refundacje oraz rekompensaty do wysokości 75 proc. podwyższonych kosztów zatrudnienia i ubezpieczenia społecznego osób niepełnosprawnych to propozycje Komisji Europejskiej, która w ten sposób chce wspomóc zakłady pracy chronionej.

Wspieranie pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne nie narusza zasad wolnego rynku - uznała Komisja Europejska w zatwierdzonym 7 lipca rozporządzeniu w sprawie wyłączeń grupowych. Stwierdzono w nim, że pomoc w formie subsydiów płacowych na zatrudnienie niepełnosprawnych jest zgodna z zasadami wspólnego rynku i wyłączona z wymagań zgłaszania.

Pogarszające się warunki pomocy dla ZPCH oraz perspektywa wstrzymania pomocy przez UE tworzą poważne zagrożenie dla zatrudnienia niepełnosprawnych. Z 729 zakładów pracy chronionej, jakie działały w 2004 r., na początku 2008 pozostało tylko 73.

Spadki zatrudnienia w ZPCH odpowiadały dotychczas kolejnym rządowym zmianom przepisów ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zaostrzających warunki pomocy dla pracodawców.

Chociaż w ciągu ostatnich trzech lat zatrudnienie niepełnosprawnych wzrosło o 25 tys. osób, nie rekompensuje to ich wcześniejszych ubytków w zatrudnieniu w formie chronionej.

Decyzją KE, zmianie ulegnie definicja kosztów zatrudnienia. Obok wynagrodzenia przed opodatkowaniem i obowiązkowych składek wyszczególnione zostaną koszty opieki rodzicielskiej. Wykreślono definicję zatrudnienia wspieranego i możliwości rekompensaty niektórych dodatkowych kosztów związanych z oferowaniem przez beneficjenta zatrudnienia wspieranego.

Obecne, znacznie korzystniejsze warunki pomocy oferowane przez PFRON (pełna refundacja kosztów i składki na FUS), nie cieszą się powodzeniem pracodawców. Płaca minimalna wynosi dziś 1126 zł, a opłata za niezatrudnianie osoby niepełnosprawnej około 1000 zł. Efektem jest wybór kary przez pracodawców.
 
Źródło: Money.pl

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u