Jak oceniasz nowy serwis?

Bezpłatne warsztaty dla niepełnosprawnych

 

„Gotowi do pracy – wsparcie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu zatrudnienia”

Adresatami Projektu, którego partnerem jest Fundację Tacy Sami, są osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym, mające długotrwałe trudności z wejściem na otwarty rynek pracy, osoby dotknięte każdym rodzajem niepełnosprawności.

"Gotowi do pracy” oferuje uczestnikom bezpłatne 12 dniowe wyjazdowe warsztaty psychologiczne prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów umiejętności społecznych, które w pierwszym rzędzie mają na celu wzmocnienie samooceny beneficjentów i przełamanie negatywnych stereotypów, a także przekazanie wiedzy o uwarunkowaniach zachowań uczestników rynku pracy, w tym trening praktyczny obejmujący np. technikę autoprezentacji i sztuki rozmowy z potencjalnym pracodawcą. Indywidualnym wsparciem doradczym służą też prawnicy, lekarze różnych specjalności i rehabilitanci.

Pod okiem i za pomocą tych szkoleniowców i doradców każdy uczestnik Projektu sformułuje Indywidualny Plan Działania, który będzie dla niego scenariuszem kariery zawodowej czy też inaczej, „mapą drogową”, ułatwiającą poruszanie się po konkurencyjnym rynku pracy; Plan ów oparty będzie o „odszukane” i wyeksponowane, konkretne atuty zawodowe i osobowościowe niepełnosprawnego kandydata na pracownika odniesione do obecnego stanu prawno-ekonomicznego danego segmentu rynku. Co więcej - dla 250 absolwentów zajęć warsztatowych WYG International, jako wykonawca Projektu, zorganizuje staże zawodowe w formie praktycznych zajęć w miejscu pracy.

Chcesz wziąć w nich udział skontaktuj się z partnerem akcji Fundacją Tacy Sami www.tacysami.org.pl lub wejdź na www.gotowidopracy.info

Wysyłając zgłoszenie powołaj się na Fundację Tacy Sami.

 


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u