Jak oceniasz nowy serwis?

Bezrobotni powrócą na rynek pracy dzięki OPS-om

Projekt ustawy o zasadach prowadzenia polityki społecznej przygotowali eksperci Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Według nich, pracownicy OPS-ów powinni zostać odciązeni od prac biurowych, a skupić się na pomocy swoim podopiecznym. Centra Aktywizacji i Pracy Socjalnej w OPS-ach, miałyby miedzy innymi pomagać w powrocie na rynek pracy osobom długotrwale bezrobotnym. Projektem ustawy przeszedł teraz w ręce posłów, którzy mają go przeanalizować i wprowadzić ewentualne poprawki.

W projekcie ustawy pojawił się także zapis regulujący zadania powiatowych urzędów pracy. Według niego, zanim PUP przedstawiłby bezrobotnemu, który jest podopiecznym placówki pomocy społecznej, odpowiednią ofertę aktywizacyjną po sześciu miesiącach od wygaśnięcia prawa do zasiłku, najpierw musiałby w tej sprawie skontaktować się z pracownikami OPS-u.

Zamiarem autorów projektu nowelizacji ustawy jest doprowadzenie do takiej sytuacji, aby osoba będąca zarejestrowanym bezrobotnym, i z którą zawarty będzie kontrakt socjalny, była traktowana jak bezrobotny znajdujący się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Pozwoli to na skuteczną pomoc w powrocie tego bezrobotnego na raynek pracy.

Źródło: Gazeta Prawna

 


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u