Jak oceniasz nowy serwis?

Chcą podnieść dodatek dla rodzin wielodzietnych
Senatorowie zgłosili projekt nowelizacji ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.), dzięki czemu, możliwe byłoby podniesienie dodatku do zasiłku rodzinnego wypłacanego rodzinom wielodzietnym. Zasiłek taki wypłacany jest rodzinom, w których jest trójka dzieci bądź więcej. Zasiłek miałby być o 20 zł wyższy, czyli wynosiłby 100 zł zamiast dotychczasowych 80 zł.

Pomysł nowelizacji ustawy i podwyższenia dodatku do zasiłku jest spowodowany trudną sytuacją finansową rodzin wielodzietnych. Z danych GUS wynika, że 22 procent rodzin, które wychowują troje dzieci żyje poniżej minimum egzystencji.
Senatorowie dążą także do tego, aby kobiety od trzeciego miesiąca ciąży do końca trzeciego miesiąca życia dziecka dostawały świadczenie z tytułu ciąży i połogu. Planuje się, że świadczenie takie miałoby wynosić 100 zł miesięcznie i być wypłacane kobietom spełniającym kryterium dochodowe, jakie obowiązuje dla uzyskania zasiłku rodzinnego. Dodatkowo kobieta w ciąży musiałaby pozostawać przez czas jej trwania pod stałą opieką lekarską.

Planuje się, że nowe przepisy wejdą w życie 1 lipca 2007 roku. Budżet musiałby przeznaczyć na realizację tych przepisów w 2007 roku 424 mln zł. Wyższy dodatek dla rodzin wielodzietnych to 198 mln zł, a świadczenia dla kobiet to 226 mln zł.
Projekt czeka na akceptację Senatu. Po tym, musi jeszcze zostać przyjęty przez Sejm.

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u