Jak oceniasz nowy serwis?

Czy niepełnosprawne dziecko może uzyskiwać dochody
 
Dorosłe dzieci otrzymujące zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną objęte są ulgą prorodzinną bez względu na rodzaj i wysokość uzyskiwanych przez nie dochodów.

Podatnik ma niepełnosprawnego syna, który w 2008 roku ukończył 27 lat. Syn od 16. roku życia otrzymuje najniższą rentę z ZUS oraz zasiłek pielęgnacyjny, ponadto dorabia jako niepełnosprawny poniżej progu powodującego obniżenie lub wstrzymanie wypłaty renty.

- Czy w tej sytuacji mogę odliczyć ulgę - pyta pan Krzysztof z Włodawy w liście do redakcji.

Tak, w opisanym przypadku podatnik odliczy od podatku ulgę na niepełnosprawnego syna.

W przypadku dorosłych dzieci niepełnosprawnych jedynym kryterium, od którego uzależniono prawo do ulgi prorodzinnej, jest otrzymywanie w roku podatkowym jednego ze świadczeń: zasiłku pielęgnacyjnego albo dodatku pielęgnacyjnego lub renty socjalnej. Nie stosuje się ani kryterium wieku, ani nie obowiązuje żaden limit w uzyskiwanych przez takie dziecko dochodów. Oznacza to, że ulga przysługuje bez względu na to, czy dziecko w danym roku uzyskiwało jakiekolwiek inne dochody, czy to opodatkowane czy też zwolnione z opodatkowania. Bez znaczenia jest również to, w jakim wieku jest dziecko. Możliwa jest zatem sytuacja, w której rodzice dorosłego dziecka otrzymującego zasiłek pielęgnacyjny i uzyskującego dochody, np. z renty czy z innego tytułu, uzyskują prawo do skorzystania z ulgi. Z pytania wynika, że syn otrzymywał w 2008 roku zasiłek pielęgnacyjny, a zatem spełnia warunek do objęcia go ulgą. Podatnik może zatem skorzystać z odliczenia. Uzyskiwane przez syna dochody na gruncie obowiązujących przepisów nie są żadną przeszkodą do skorzystania z ulgi.

Warto podkreślić, że warunek otrzymywania zasiłku (dodatku) pielęgnacyjnego lub renty socjalnej nie dotyczy małoletnich dzieci niepełnosprawnych. Ulga prorodzinna obejmuje bowiem wszystkie dzieci małoletnie bez konieczności spełniania przez nie dodatkowych warunków.

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Źródło: Gazeta Prawna


Autor: Magdalena Majkowska

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u