Jak oceniasz nowy serwis?

Dofinansowanie dla zatrudnionych niepełnosprawnych

 

Od 2009 r. pracodawcy otrzymają dofinansowanie nie tylko dla nowo zatrudnionych niepełnosprawnych, ale także dla już pracujących - zapewnił dziś sekretarz stanu w ministerstwie pracy i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, Jarosław Duda.
Duda przypomniał na konferencji prasowej, że przygotowany przez Komisję Europejską projekt rozporządzenia dotyczącego publicznej pomocy udzielanej na zatrudnienie niepełnosprawnych budził wątpliwości, czy dofinansowanie wynagrodzeń i refundacja składek będą przysługiwały tylko za pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2009 r. (data wejścia w życie rozporządzenia).
Jak wyjaśnił Duda, chodziło o to, czy "efekt zachęty", o którym mowa w jednym z artykułów rozporządzenia, dotyczy również zatrudnienia już pracujących niepełnosprawnych.
KE na piśmie potwierdzi, że rozporządzenie dopuszcza kontynuację pomocy dla już zatrudnionych niepełnosprawnych
Duda podkreślił, że polska delegacja na początku czerwca na spotkaniu z przedstawicielami dyrekcji generalnej Komisji Europejskiej otrzymała interpretację przepisów. "Mamy potwierdzenie, że efekt zachęty może być stosowany także w stosunku do osób już zatrudnionych" - wyjaśnił.
Poseł PO, przewodniczący sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny Sławomir Piechota, który także reprezentował polską stronę w rozmowach z KE, zapowiedział, że Komisja na piśmie potwierdzi, że rozporządzenie dopuszcza kontynuację pomocy dla już zatrudnionych niepełnosprawnych.
Piechota dodał, że wątpliwości w tej sprawie i obawy o rynek zatrudnienia osób niepełnosprawnych po wejściu w życie rozporządzenia miały także Irlandia, Włochy i Słowacja.
KE oczekuje od Polski zmian w systemie dofinansowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych w sektorze usług ochroniarskich
Duda poinformował, że Komisja Europejska zwróciła się do Polski z oczekiwaniem wprowadzenia zmian w systemie dofinansowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych w sektorze usług ochroniarskich.
Jak wyjaśniła zastępca dyrektora biura pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Alina Wojtowicz-Pomierna, w tym sektorze nie wszystkie osoby niepełnosprawne korzystają z krótszego czasu pracy, natomiast pracodawcy pobierają dofinansowanie uwzględniające ograniczony czas pracy niepełnosprawnych.
Resort zapowiedział, że ryczałt za zatrudnienie niepełnosprawnych w tym sektorze zostanie odpowiednio zmniejszony.
Z danych resortu pracy wynika, że z dofinansowania za zatrudnienie niepełnosprawnych korzysta ponad 9 tys. pracodawców zatrudniających ponad 220 tys. tych osób.

 

Źródło: PAP


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u