Jak oceniasz nowy serwis?

Dofinansowanie psa przewodnika
Jak poinformowało MPiPS, w tym roku istnieje możliwość dofinansowania zakupu, szkolenia i utrzymania psów przewodników ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dofinansowanie odbywa się w ramach programu „Partner 2006 – wsparcie projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe”.
Wszystkie osoby niekorzystające z dofinansowania mogą odliczyć od podatku wydatki, które poniosły na utrzymanie psa przewodnika. Kwota odliczenia nie może jesdnak przekroczyć w roku 2006 kwoty 2.280 zł.
Dofinansowanie kosztów utrzymania psa przewodnika udzielane jest na podstawie Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, która pozwala podatnikowi będącemu osobą niepełnosprawną lub podatnikowi, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne (w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej), na odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Do tych właśnie wydatków zalicza się m.in. koszty utrzymania przez osoby niewidome, będące inwalidami I lub II grupy inwalidztwa, psa przewodnika.
Wydatek ten podlega odliczeniu od dochodu, pod warunkiem że nie został on sfinansowany (dofinansowany) ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub też ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie został zwrócony podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatek był częściowo sfinansowany (dofinansowany) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami, a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u