Jak oceniasz nowy serwis?

Dofinansowania

     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie ma możliwości udzielenia wsparcia finansowego na zakup samochodu czy zdobycie prawa jazdy kategorii B.W bieżącym roku kalendarzowym istniała możliwość uzyskania dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem prawa jazdy kategorii B w ramach realizowanego przez PFRON programu PEGAZ 2003 .W przypadku programu PEGAZ 2003 adresatami programu były pełnoletnie osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, wykonujące pracę zarobkową lub uczące się albo zarejestrowane w urzędzie pracy, posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, wydane z powodu dysfunkcji narządu ruchu. Informujemy, że w bieżącym roku kalendarzowym nie przewiduje się kolejnego naboru wniosków w ramach programów PEGAZ 2003

    W 2008 roku  możliwość uzyskania przez osoby niepełnosprawne dofinansowania na zakup samochodu osobowego w ramach realizowanego przez Fundusz pilotażowego programu SPRAWNY DOJAZD 
(po spełnieniu wszystkich warunków przewidzianych w programie) Niemniej jednak zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej PFRON realizacja tego programu została zakończona W związku z powyższym w 2009 roku nie było i nie będzie naboru wniosków w ramach pilotażowego programu SPRAWNY DOJAZD.
Decyzja o zakończeniu realizacji programu SPRAWNY DOJAZD jest skutkiem braku funduszy na powyższy cel. Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u