Jak oceniasz nowy serwis?

Dotacje na informatyzację

 

Rusza nabór wniosków o dotacje na komputery, oprogramowanie i dostęp do internetu dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym najuboższych oraz niepełnosprawnych. "Tylko w tym roku do rozdysponowania jest 31 mln euro. To niepowtarzalna okazja, aby uzyskać dofinansowanie do planowanych działań związanych z informatyzacją dla mieszkańców gmin. Gorąco zachęcam samorządy, aby z niej skorzystały" - mówi Witold Drożdż, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion ogłosiła 2 czerwca Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE) jako Instytucja Wdrażająca to działanie.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 16 czerwca 2008 r.

Jak podkreśla minister Drożdż, budżet Działania 8.3 to ponad 364 mln euro, a do końca bieżącego roku kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi ponad 31 mln euro. "To duży zastrzyk pieniędzy. Takiej okazji dla rozwoju być może już nie będzie" - powiedział minister.

O dotacje będą mogły wnioskować jednostki samorządu terytorialnego, ich konsorcja lub konsorcja JST z organizacjami pozarządowymi. Można ubiegać się o wsparcie maksymalnie w wysokości 85% kwalifikujących się wydatków. Pozostała część musi zostać pokryta ze środków własnych.

Przypomnijmy, w ramach działania 8.3 dotowany będzie m. in.: zakup sprzętu niezbędnego do zapewnienia dostępu do Internetu dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Projekty kwalifikujące się do dofinansowania będą zawierać także - maksymalnie przez okres 3 lat - koszty dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem.

Dofinansowaniem zostaną również objęte: dostarczenie, instalacja oraz serwisowanie sprzętu komputerowego i niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych wskazanych przez projektodawcę, przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu dla użytkowników końcowych projektu. Możliwe jest również dofinansowanie kosztów operacyjnych oraz kosztów zatrudnienia i szkolenia pracowników jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowej uczestniczącej w konsorcjum z jednostką samorządu terytorialnego, którzy będą odpowiedzialni za realizację działania.

Beneficjentami ostatecznymi mają być następujące grupy:
- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
- dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej,
- osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.

"Przewidujemy duże zainteresowanie możliwością dofinansowania projektów. Dlatego organizowane będą szkolenia w całym kraju, dotyczące tego, jak ubiegać się o środki dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" - powiedział Witold Drożdż.

Wzór wniosku, instrukcja wypełnienia wniosku, wzór umowy o dofinansowanie oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie WWPE.

 

źródło: PAP


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u