Jak oceniasz nowy serwis?

Dotacja na rozpoczęcie biznesu przez bezrobotnego
Dotacja dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej ma wzrosnąć od nowego roku z pięciokrotności do sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Wyniesie więc około 18 tys. zł (obecnie 14,9 tys.). Przewiduje to przygotowany w resorcie pracy projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W 2005 roku z takich dotacji skorzystało 27,9 tys. osób, w 2007 roku już ponad 45 tys. W tym roku w Funduszu Pracy na ten cel jest zarezerwowane 560 mln zł. Wzrost zainteresowania otrzymaniem takiej formy pomocy potwierdzają też urzędy pracy. Niektóre już wykorzystały wszystkie przyznane im na ten cel środki.

Bezrobotni najczęściej zakładają firmy remontowo-budowlane, krawieckie, zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, zajmują się produkcją mebli, siatek i wyposażenia do ogrodów.

Nie wiadomo dokładnie, ilu bezrobotnym udało się rozwinąć biznes i pozostać na rynku. Urzędy pracy nie prowadzą takich statystyk. Jednak zdaniem szefów urzędów pracy niewiele osób kończy działalność po roku funkcjonowania. To ten okres prowadzenia firmy nie powoduje konieczności zwrotu dotacji.

Bezrobotny, aby ubiegać się o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej, musi złożyć wniosek do PUP. Przedstawia biznesplan i zabezpieczenie finasowe (najczęściej weksel in blanco i poręczenie wekslowe) na wypadek, gdyby przedsięwzięcie się nie powiodło. Bezrobotny musi zwrócić pieniądze z odsetkami, jeśli zlikwidował biznes w ciągu roku od podpisania umowy z PUP.
 
Źródło: Gazeta Prawna 

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u