Jak oceniasz nowy serwis?

Dotacja zamiast pożyczki dla niepełnosprawnych

 

Po nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osoby te będą mogły otrzymać dotację zamiast pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Jednorazową dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą otrzymać te osoby niepełnosprawne, które zdecydują się na założenie własnej firmy, rozpoczęcie działalności rolniczej, albo na przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

O tym, na jaką wysokość dofinansowania będzie mógł liczyć niepełnosprawny, określi umowa zawarta pomiędzy osobą niepełnosprawną a starostą danego powiatu. Dofinansowanie nie może być jednak wyższe niż 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Jesli osoba, która otrzyma dofinansowanie z własnej winy naruszy warunki umowy ze starostą, będzie musiała zwrócić całe dofinansowanie wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych.

 

Należy wspomnieć, że z pomocy Funduszu będą mogŁy skorzystać także te osoby, które już prowadzą działalność gospodarczą lub rolniczą. PFRON pomoże im w spłacie rat kredytu bakowego zaciągniętego w celu kontynuacji ich działalności. maksymalna wysokość pomocy może wynieść nie więcej niż połowa oprocentowania kredytu. Aby jednak móc skorzystać z tej formy pomocy, osoba niepełnosprawna będzie musiała wykazać, że wcześniej nie korzystała z formy pomocy, jaką jest udzielenie pozyczki na rozpoczecie działalności. A jeśli takowa pożyczka została zaciągnięta, osoba niepełnosprawna musi przedstawić stosowne dokumenty świadczące o tym, iż pożyczka została już spłacona lub umożona.

 

Nowelizacja czeka teraz na podpis prezydenta.

 

 Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u