Jak oceniasz nowy serwis?

DPS-y będą musiały spełnić standardy
Sejm znowelizował ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. nr 64, poz. 593 z późn. zm.). Zgodnie z nowymi przepisami domy pomocy społecznej mają czas do 2010 roku na osiągnięcie wymaganych standardów.
Standardy te dotyczą m.in.
- zapewnienia odpowiedniej powierzchni przypadającej na jednego pensjonariusza,
- zapewnienia dostatecznej liczby personelu,
- przystosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- zainstalowania wind w każdym ośrodku.

Pod koniec listopada 2006 roku, z rezerwy budżetowej rząd postanowił przekazać 5 mln zł na dofinansowanie domów pomocy społecznej. Środki te mają zastać przeznaczone m.in. na zakupy inwestycyjne, remonty, adaptacje oraz likwidację barier architektonicznych.
Do końca 2009 roku standardy takie muszą również osiągnąć placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u