Jak oceniasz nowy serwis?

Dzieci nie mają prawa do miejsc parkingowych
 
Rodzice niepełnosprawnych dzieci poniżej 16 roku życia nie mogą parkować w specjalnie oznaczonych miejscach.

Do korzystania z miejsca parkingowego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych uprawnione są tylko osoby posiadające ważną kartę parkingową. Taką kartę można otrzymać na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności o znacznym, lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. nr 14, poz. 92), w stosunku do dzieci poniżej 16 roku życia takie orzeczenie nie jest wydawane. Wynika z tego, że z miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych mogą korzystać jedynie rodzice lub opiekunowie dzieci niepełnosprawnych powyżej 16 lat. Rodzice młodszych dzieci muszą natomiast płacić mandat za parkowanie na takich miejscach, ponieważ nie mają takiego prawa.

Zdaniem Marka Michalaka, rzecznika praw dziecka, ten przepis dyskryminuje niepełnosprawne dzieci i ich rodziców, a także narusza konstytucyjną zasadę równości wobec prawa. Rzecznik dodaje, że taka sytuacja prawna może skutkować izolacją społeczną dzieci poprzez ograniczenie im możliwości dojazdu i korzystania z różnych obiektów publicznych.

Źródło: Gazeta Prawna

Autor: Michalina Topolewska

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u