Jak oceniasz nowy serwis?

Elektroniczne wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
Pracodawcy mogą składać elektronicznie nowe formularze wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podpisał ze spółką Sygnity umowę na modyfikację Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji. Zmiany w funkcjonującym już systemie są potrzebne ze względu na nowelizację ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 14, poz. 92 z późn. zm.).

Od 1 stycznia 2009 r. pracodawcy, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne nie starają się już odrębnie o dofinansowanie do ich wynagrodzeń i refundację składek na ubezpieczenia społeczne. Dostaną w sumie zwrot maksymalnie 75 proc. kosztów ich płacy (wynagrodzeń i składek). Firmy, które chcą otrzymać taką pomoc, muszą złożyć funduszowi miesięczne informacje o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych oraz wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dany miesiąc. Wzory takich formularzy można znaleźć w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 9 stycznia 2009 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. nr 8, poz. 43). W praktyce po raz pierwszy wnioski o wypłatę pomocy na nowych zasadach będą składać w lutym za miesiąc styczeń.

Tomasz Leleno, rzecznik PFRON tłumaczy, że w pierwszej kolejności, na początku lutego 2009 r., Fundusz umożliwi elektroniczne składanie wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz wniosków o refundację składek dla niepełnosprawnych, którzy prowadzą działalność gospodarczą.

Fundusz przekazuje na rachunek bankowy pracodawcy miesięczne dofinansowanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku. Jeżeli się spóźni, wnioskodawcy przysługują odsetki.

W Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji zarejestrowanych jest prawie 50 tysięcy pracodawców, osób prowadzących działalność gospodarczą i rolników.

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u