Jak oceniasz nowy serwis?

Fundacje będą prowadzić pośrednictwo pracy
Samorządy będą zlecać organizacjom pozarządowym prowadzenie np. poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych.

Rząd chce zreformować system dotowania organizacji pozarządowych prowadzących działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie zlecał fundacjom i stowarzyszeniom prowadzenie tylko tych zadań, które powinny być realizowane w skali ogólnopolskiej. Natomiast działania o charakterze regionalnym lub lokalnym będą zlecane przez odpowiednio marszałków województw oraz starostów.

Oznacza to, że samorządy będą zlecać organizacjom pozarządowym np. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów dla niepełnosprawnych oraz specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Środki na realizację zadań przekaże PFRON.

- Samorządy najlepiej wiedzą, w jaki sposób wykorzystać pieniądze na rehabilitację, bo mają bezpośredni kontakt z problemami osób niepełnosprawnych na obszarze powiatu czy województwa - mówi Jarosław Duda, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.

Zapewnia, że organizacje, które od lat działają skutecznie w tej dziedzinie, nie stracą na zmianach, a jednocześnie zwiększy się liczba organizacji, które otrzymają pieniądze z PFRON (zwłaszcza na szczeblu lokalnym). Z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że obecnie ze środków funduszu korzysta tylko co dziesiąta organizacja pozarządowa.

Fundacje i stowarzyszenia obawiają się jednak, że nowe zasady finansowania ich działalności utrudnią im pozyskiwanie środków PFRON.

- O pomoc będziemy występować odrębnie w każdym województwie i powiecie. Na podobne działanie w jednym mieście może zabraknąć pieniędzy, a inne może nie wydać wszystkich środków - tłumaczy Małgorzata Piątkowska, prezes Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo.

Jej zdaniem zwiększą się też biurokratyczne obowiązki związane z ubieganiem się o pomoc w samorządach, a to może spowodować wydłużenie całej procedury przekazywania pieniędzy z PFRON.

Organizacje obawiają się też, czy samorządom wystarczy środków na rehabilitację niepełnosprawnych. Z projektu planu finansowego PFRON na 2009 rok wynika, że np. powiaty otrzymają z funduszu o 27 proc. mniej środków w porównaniu z rokiem bieżącym. Łącznie PFRON przekaże samorządom o 286 mln zł mniej niż w 2008 roku.

- Liczy się także czas. Nowe zasady finansowania z PFRON mają obowiązywać od stycznia 2009 r., a my wciąż nie znamy szczegółowych procedur ubiegania się o te środki - mówi Małgorzata Piątkowska.

Fundusz pracuje obecnie nad opracowaniem zasad zlecania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

- Możliwe, że dokument ten będzie gotowy do końca października - zapowiada Tomasz Leleno, rzecznik PFRON.

Zlecenie realizacji zadań następować będzie po przeprowadzeniu otwartego konkursu, ogłaszanego zgodnie z ustawą z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Wnioski będą oceniane przez niezależnych ekspertów, a nie urzędników. Na podstawie punktów przyznanych przez ekspertów PFRON będzie ustalał listę rankingową zadań proponowanych do dofinansowania.

4,74 mld zł wyda PFRON w przyszłym roku na pomoc dla niepełnosprawnych

Źródło: Gazeta Prawna

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u