Jak oceniasz nowy serwis?

Fundusz Alimentacyjny: problem z przyznawaniem świadczeń

 

Gminy z kłopotami rozpoczęły przyjmowanie wniosków o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Skarżą się, że ich wzory były przygotowane na ostatnią chwilę.

Dopiero w czwartek wieczorem, 31 lipca, na stronach resortu pracy były dostępne załączniki do rozporządzenia określającego sposób przyznawania świadczeń z FA . Załączniki te określają m.in. wzór wniosku, jaki trzeba złożyć w gminie, czy zaświadczenie o dochodzie rodziny. Bez nich nie można ubiegać się o pomoc, a zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów formalnie można to robić od 1 sierpnia. Jest to tym ważniejsze, że złożenie wniosku w sierpniu gwarantuje wypłatę październikowego świadczenia jeszcze w październiku. Tymczasem rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 28 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego zostało podpisane dopiero 28 lipca 2008 r. i opublikowane 29 lipca. Alina Wiśniewska, dyrektor departamentu świadczeń rodzinnych w MPiPS, tłumaczy, że zostało ono podpisane dopiero w ubiegłym tygodniu, bo odwołuje się do nowelizacji, która także wtedy zaczęła obowiązywać.

Resort pracy dwa tygodnie temu zamieścił na swoich stronach wzór wniosku, informując, że nie ulegnie on zmianie. Niektóre gminy czekały jednak na oficjalną publikację i skarżą się, że dopiero w tym tygodniu będą dysponowały koniecznymi drukami.

Świadczenie z FA zastąpi od października wypłacaną zaliczkę alimentacyjną. Zostanie przyznane, jeśli dochód nie przekracza 725 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie. Jego wysokość wyniesie do 500 zł na dziecko.

 

Żródło: Gazeta Prawna


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u