Jak oceniasz nowy serwis?

Funkcjonowanie rodzin zastępczych na nowych zasadach

 

 

Ministerstwo Pracy przygotowało projekt rozporządzenia regulującego zasady funkcjonowania rodzin zastępczych.

Głównym celem wprowadzonych zmian ma być poprawa współpracy pomiędzy Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie a rodzinami zastępczymi. Sposobem na to mają być regularne, częste kontakty oraz wymiana informacji. W ramach zmian rodziny zastępcze otrzymałyby także pomoc terapeuty oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej. Planuje się także zakłądanie grup wsparcia o zasięgu powiatowym, które zrzeszałyby rodziców zastępczych.

Zmiany nie ominęłyby także samych szkoleń na rodziny zastępcze. W dotychczasowym programie pojawiłoby się dziesięć dodatkowych godzin, które kandydaci na rodziny zastępcze musieliby przepracować w placówce wychowawczej lub zawodowej rodzinie zastępczej.

Po wprowadzeniu projektu w życie zmienią się również zasady wynagradzania rodzin zastępczych. Od 2008 r. podstawa wynagradzania zawodowych rodzin zastępczych będzie wynosić 1820 zł. Będzie też co roku waloryzowana o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.


W planach jest także likwidacja w ciągu dwóch lat wszystkich domów dziecka, a dzieciom pozostającym bez pomocy zapewnienie miejsc w rodzinach zastępczych.

Jeśli nowe przepisy wejdą w życie to rodziny zastępcze otrzymają także dwa nowe świadczenia:

  1. dofinansowanie do wyjazdów wakacyjnych dla dzieci
  2. pomoc finansową z tytułu rozpoczęcia przez dziecko roku szkolnego.


Wysokość dofinansowania do wyjazdów wakacyjnych dla dzieci nie może być wyższa niż 30 procent podstawy określonej w ustawie o pomocy społecznej (czyli maksymalnie wyniesie 494 zł). Natomiast dofinansowanie do wyprawki szkolnej nie będzie mogło przekroczyć 6,1 procent podstawy (czyli 100 zł). Teraz projekt trafi do uzgodnień międzyresortowych.

 

Cofnij...


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u