Jak oceniasz nowy serwis?

Będzie mieszkanie chronione - trwają prace

               Beata ma 22 lata i wychowywała się w rodzinie zastępczej. Jacek ma 19 lat, dorastał w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Oboje zakończyli naukę. Rozpoczynają samodzielne dorosłe życie. Szukają pracy i kąta na przechowanie, by móc szybko stanąć na własnych nogach.

 

               By pomóc im i innym startującym w dorosłe życie powiat gostyński tworzy mieszkanie chronione dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej. Zarząd Powiatu Gostyńskiego przekazał Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na ten cel mieszkanie z zasobów powiatowych.

Trwają obecnie prace remontowe i doposażeniowe, by to ważne miejsce zafunkcjonowało w powiatowym systemie pomocy społecznej i wsparcia rodziny. Wśród profesjonalnych firm wykonujących to zadanie jest też firma założona przez byłych wychowanków domów dziecka w Gostyniu i w Bodzewie. Prace przy adaptacji mieszkania wykonują też w ramach wolontariatu pracowniczego pracownicy PCPR w Gostyniu, m.in. wywożąc gruz poremontowy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOKu w Goli. W wywózce odpadów wielkogabarytowych pomagają im pracownicy Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie.

Mieszkanie chronione w polskim systemie pomocy społecznej jest jedną z form świadczeń niepieniężnych przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej. Pełnoletnia młodzież opuszczająca pieczę zastępczą jest jedną z grup, która ma prawo skorzystać ze wsparcia w postaci tymczasowego pobytu w mieszkaniu chronionym. To ważne, bo młodzi dorośli z pieczy zastępczej, startujący w dorosłość, w odróżnieniu od większości dorastających dzieci, nie mają wsparcia swoich biologicznych rodzin. Powiat gostyński przez wiele lat prowadził Dom Usamodzielnień. Niestety, po zmianie przepisów musiał zmienić tę placówkę na Dom Dziecka w Gostyniu.

Oprócz przygotowywanego dla nich miejsca, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zapewnia usamodzielnianym wychowankom świadczenia finansowe, pomoc w formie pracy socjalnej  i wsparcia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, poradnictwo specjalistyczne (m.in. poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne).

Nieocenioną pomoc i wsparcie usamodzielnianym wychowankom dają też dotychczasowe środowiska, które pozwoliły młodym ludziom na bezpieczne dorastanie: rodziny zastępcze i domy dziecka. 


Źródło: PCPR

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u