Jak oceniasz nowy serwis?

Gostyń zwycięzcą prestiżowego ogólnopolskiego konkursu

15 czerwca 2021 roku w teatrze „RIALTO” w Katowicachodbyła się Gala Artystyczna Ogólnopolskiego Konkursu „Przyjazny Urząd”. Na uroczystość zaproszono reprezentacje 30 urzędów z całej Polski, nagrodzonych w tegorocznej edycji Konkursu za wdrażanie rozwiązań usprawniających obsługę klientów i poprawiających jakość pracy administracji samorządowej i rządowej.

Reprezentanci instytucji administracji publicznej z całej Polski poznali w czasie uroczystej gali wyniki pracy Kapituły Konkursu, która przyznała swoje doroczne wyróżnienia dla najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych urzędów w Polsce. Uhonorowano m.in. urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy pracy, urzędy wojewódzkie, urzędy marszałkowskie oraz inne instytucje sektora administracji rządowej i samorządowej. Gratulacje z rąk Prezesa Zarządu Quality Institute, Piotra Celeja odebrali przedstawiciele korpusu służby cywilnej, wojewodowie, marszałkowie, prezydenci miast, starostowie i burmistrzowie.

W gronie liderów administracji publicznej, samorządowej i rządowej, znalazło się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, które dodatkowo zostało nagrodzone Wyróżnieniem Nadzwyczajnym „WZOROWA JAKOŚĆ” za najwyższą liczbę punktów w Ogólnopolskim Konkursie o Znak Jakości „Przyjazny Urząd”. Inne nagrodzone instytucje to m.in. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego oraz starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin, czy powiatowe urzędy pracy.

Konkurs „Przyjazny Urząd” to „konkurs jakości” – proces certyfikacji, który ocenia i promuje  jednostki szeroko rozumianego sektora publicznego, cechujące się wysoką jakością obsługi klienta (interesanta), profesjonalizmem, uczciwością i rzetelnością w działaniu oraz nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie kultury pracy. Godło „Przyjazny Urząd” przyznaje Kapituła złożona z naukowców i praktyków administracji publicznej. Wyróżnienie w Konkursie może służyć budowaniu pozytywnego wizerunku nagrodzonej instytucji, kreowaniu zaufania w relacjach z interesantami czy partnerami zewnętrznymi, a także dalszemu podnoszeniu jakości obsługi klienta, zgodnie ze standardami określonymi w regulaminie Konkursu. Ideą projektu jest nie tylko nagradzanie uczestników Konkursu, ale przede wszystkim obiektywna i rzetelna ocena wprowadzonych w urzędach rozwiązań organizacyjnych w celu ich doskonalenia. Kapituła Konkursu przekazuje urzędom swoje rekomendacje i zalecenia, które mają przyczyniać się do poprawiania jakości obsługi interesanta. Przy okazji najwyżej ocenione urzędy otrzymują certyfikaty i godła jakości „Przyjazny Urząd”, które porównać można do takich certyfikatów jak ISO, Teraz Polska czy Gmina Fair Play.

Piotr Celej, Prezes Zarządu Quality Institute przekonywał w swoim wystąpieniu, że analizując aplikacje, jakie napłynęły do Konkursu „Przyjazny Urząd”, nie miał wątpliwości, za jakim modelem administracji opowiadają się tegoroczni Laureaci konkursu: - „To instytucje administracji publicznej, w których ponad biurokracją stoi człowiek, a od procedur i standardów ważniejsza jest innowacyjność, kreatywność, życzliwość, dialog, szacunek wobec potrzeb obywatela. To też instytucje, co wykazała ocena, obdarzone zaufaniem klientów i partnerów zewnętrznych”.

Oceniający – profesorowie i naukowcy m.in. z Szkoły Wyższej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu w Glasgow czy Uniwersytetu w Chicago, przedstawiciele  Business Centre Club oraz certyfikowani audytorzy oceniali m.in.:

- standardy obsługi  interesanta/klienta (np. rozwiązania usprawniające obsługę klienta, załatwianie spraw itp.),

- standardy w zakresie polityki jakości, rzetelność w działaniu,

- kompetencje i profesjonalizm kadr odpowiedzialnych za obsługę interesanta,

- stosowane przez jednostkę mechanizmy komunikacji z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym,

- stosowane metody (strategie) zarządzania,

- nowoczesne rozwiązania w zakresie kultury pracy.

Urzędom z najwyższą liczbą punktów Kapituła przyznała certyfikaty Znak Jakości „Przyjazny Urząd”. Certyfikat jest ważny przez okres roku.

 

          W trakcie gali goście wysłuchali recitalu wokalnego Rafała Sławomira Kozika, któremu akompaniował na pianinie Daniel Dryfton.

         

          Nagrodę dla PCPR w Gostyniu odebrała reprezentacja w składzie: Lucyna Nowak – wicedyrektor, kierownik Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie, psycholog, Natalia Hajnsz – kierownik Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, specjalista pracy socjalnej i Mirosław Sobkowiak – dyrektor, który skomentował ocenę Kapituły: - „Zdobycie znaku jakości „Przyjazny Urząd” i zajęcie pierwszego miejsca w konkursie to docenienie przez zewnętrznych ekspertów codziennej pracy zespołu specjalistów oraz urzędników pracujących w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, dla których służba dla osób korzystających ze wsparcia i pomocy naszej instytucji, jest misją, realizowaną od lat zawsze z profesjonalizmem i pełnym poświęceniem. Jest to szczególnie trudne, gdyż PCPR realizuje zadania w wielu obszarach, w tym w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w pomocy społecznej, w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w obszarze poradnictwa obywatelskiego czy działalności pożytku publicznego.

          Praca w PCPR wymaga wszechstronności, gdyż łączy działalność administracyjną ze specjalistyczną, wieloobszarową działalnością niosącą pomoc i wsparcie mieszkańcom powiatu. Obejmuje też koordynowanie powiatowym systemem pomocy społecznej i wsparcia rodziny. Działalność zawodowa pracowników powiatowego centrum pomocy rodzinie to praca dla drugiego człowieka, często niestandardowa, wielozadaniowa, zawsze wymagająca pełnego poświęcenia i obciążona ogromną odpowiedzialnością. Ta nagroda to wyjątkowe wyróżnienie za codzienną pracę, za którą całemu zespołowi PCPR w Gostyniu, wszystkim moim Koleżankom serdecznie dziękuję!” 


Źródło: PCPR

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u