Jak oceniasz nowy serwis?

Rodzice zakończyli szkołę

Zakończyły się trwające od początku czerwca tego roku warsztaty dla rodziców i zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci. Głównym celem warsztatów było budowanie i wzmacnianie prawidłowych postaw rodzicielskich.
 
Grupa rodziców pracowała na warsztatach podnoszących kompetencje rodzicielskie, a w tym samym czasie ich dzieci uczestniczyły w zajęciach socjoterapeutycznych. W cyklicznychzajęciach grupowych w Borku Wlkp., odbywających się w weekendy oraz w poniedziałkowe popołudnia, uczestniczyli rodzice, którzy zgłosili swoją chęć udziału oraz rodzice zmotywowani do uczestnictwa w tych warsztatach przez sąd rodzinny, kuratorów, pedagogów szkolnych lub pracowników socjalnych.
Rodzice uczestniczący w warsztatach zwracali uwagę na ważne dla nich sprawy: - „Pracowaliśmy m.in. nad tym, jak radzić sobie ze złością, jak rozmawiać i z dziećmi i ze sobą, aby nie ranić, jak kochać i wymagać, przy jednoczesnym skutecznym wykonywaniu opieki nad dziećmi” – podsumowuje jeden z ojców uczestniczących w zajęciach. Prowadzący zwracali też uwagę na stosowanie prawidłowych metod wychowawczych w opisywanych przez uczestników trudnych sytuacjach rodzinnych. Sami rodzice przyznali, po udziale w kilku ćwiczeniach specjalnie przygotowanych pod tym kątem, że – „okazało się, że nawet zwykłe klapsy, to tak naprawdę wyraz naszej złości i braku cierpliwości. Teraz wiemy, że nie tak powinno się wychowywać. Dziecku należy się taki sam szacunek jak dorosłemu, bo dziecko to też człowiek!”
Ważnym elementem szkoły dla rodziców była praca nad tym, jak najmniej krzywdzić dzieci w sytuacjach, gdy rodzice kłócą się, są w konflikcie, separacji czy po rozwodzie.
Kolejnym ważnym obszarem, któremu poświęcono uwagę, było zwrócenie uwagi i wypracowanie sposobów przeciwdziałania poczuciu osamotnienia i zagubienia u dzieci i młodzieży wywołanemu izolacją covidową, zagrażającą prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny i jej stabilności.
Dodatkowo, by umożliwić rodzicom udział w zajęciach, w czasie warsztatów dla rodziców równolegle odbywały się zajęcia socjoterapeutyczne dla ich dzieci, wzmacniające przemiany w rodzinach. Były one poświęcone  wzmacnianiu umiejętności komunikacyjnych (w tym: asertywności, bezpiecznym sposobom rozwiązywania konfliktów, radzenie sobie z agresją, współdziałaniu w grupach), podnoszeniu samooceny oraz zawierały elementy zabawy i relaksacji.
W czasie warsztatów i po ich zakończeniu rodzice uczestniczący w warsztatach mogli i mogą  korzystać, odpowiednio do stwierdzonych potrzeb, z indywidualnych konsultacji  specjalistów w PCPR w Gostyniu (psychologa, pracowników socjalnych, pedagoga, terapeuty środowiskowego, prawnika, mediatora), zapewniających wzmocnienie i zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz wsparcie w rozwiązywaniu pojawiających się trudności wychowawczych i rodzinnych.
Autorskie zajęcia w projekcie były prowadzone przez specjalistów Stowarzyszenia „DZIECKO” i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu: psychologa, terapeutów, pracowników socjalnych i pedagoga.
 
Warsztaty dla rodziców z terenu powiatu gostyńskiego zorganizowały i poprowadziły Stowarzyszenie „DZIECKO” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.
Udział w projekcie był dla rodziców i dzieci w nim uczestniczących całkowicie bezpłatny.
 
Warsztaty dla rodziców oraz zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci odbyły się się w ramach projektu "Pomoc dla rodziny - wzmacnianie kompetencji rodzicielskich i prawidłowych postaw poprzez przeprowadzenie warsztatów grupowych dla rodziców z problemami wychowawczymi oraz zajęć socjoterapeutycznych dla ich dzieci".  Projekt ten został nagrodzony w otwartym konkursie Powiatu Gostyńskiego „Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”. Dzięki termu projekt uzyskał grant z Powiatu Gostyńskiego. Projekt jest też realizowany ze środków własnych Stowarzyszenia „DZIECKO” i przy wsparciu rzeczowym PCPR w Gostyniu i dzięki pracy wolontariuszy.
Stowarzyszenie „DZIECKO” serdecznie dziękuje Gminie Borek Wlkp. za współpracę przy organizacji i przeprowadzeniu szkoły dla rodziców. Podziękowania skierowane są szczególnie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. oraz do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wlkp.
 
Wykorzystano materiał graficzny Biura Rzecznika Praw Dziecka.

Źródło: PCPR

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u