Jak oceniasz nowy serwis?

Jak w Finlandii uzyskać dodatek dla chorego dziecka
 
Dziecko niepełnosprawne lub przewlekle chore może otrzymywać w Finlandii specjalny dodatek inwalidzki dla osób poniżej 16 roku życia. Jest on wypłacany niezależnie od dochodów rodziny.

W Finlandii domowa opieka nad osobą niepełnosprawną lub przewlekle chorą poniżej 16 roku życia jest wspomagana finansowo przez instytut ubezpieczeń społecznych (Kela) w postaci dodatku inwalidzkiego. Beneficjent musi mieszkać na terenie Finlandii.

Świadczenie to nie jest opodatkowane. Jest też wypłacane niezależnie od dochodów rodziców lub dziecka. Przewidziane są trzy możliwe poziomy stawek świadczenia uzależnione od sytuacji zdrowotnej beneficjenta i związanych z tym kosztów leczenia.

Ile można otrzymać

Niższa stawka dodatku inwalidzkiego (patrz ramka) jest wypłacana na dziecko, które z powodu choroby, obrażenia lub upośledzenia wymaga leczenia lub rehabilitacji przez co najmniej sześć miesięcy. A to oznacza dla rodziny dodatkowe wydatki. Wyższa stawka dodatku przyznawana jest w sytuacji, gdy leczenie lub rehabilitacja dziecka pociąga za sobą znaczne koszty.

Możliwe jest też otrzymanie specjalnej stawki dodatku, gdy leczenie lub rehabilitacja narzuca w budżecie rodzinnym wyjątkowo duże obciążenie finansowe. Ta najwyższa stawka przeznaczona jest dla rodzin, w których dziecko cierpi na duże upośledzenie wymagające praktycznie stałej pomocy specjalistycznej i opieki przy podstawowych czynnościach. Dotyczy to m.in. dzieci głuchoniemych lub z ciężkim upośledzeniem umysłowym.

Na jaki okres

Jeżeli dziecko zostało przyjęte do państwowego lub miejskiego szpitala lub innego tego typu ośrodka, dodatek wypłacany będzie za trzy następne miesiące. Po tym czasie jego wypłata jest zawieszana.

Prawo do otrzymywania dodatku inwalidzkiego wygasa, jeśli stan zdrowia dziecka w sposób znaczący poprawi się oraz gdy leczenie lub rehabilitacja nie pociąga już za sobą istotnych wydatków dla rodziny. Świadczenie to zostaje definitywnie przerwana z dniem 16. urodzin dziecka. Beneficjent może wówczas pobierać dodatek inwalidzki dla osób powyżej 16. roku życia lub dodatek rehabilitacyjny.

Dodatek inwalidzki może być wypłacony po okresie leczenia lub rehabilitacji, jednak wniosek o niego nie może być złożony później niż rok po tym wydarzeniu. Świadczenie przyznawane jest za konkretny okres lub aż do 16 urodzin dziecka, w zależności od tego, jak długotrwała jest potrzeba leczenia lub rehabilitacji.

Ważne!

O dodatek inwalidzki trzeba ubiegać się w instytucie ubezpieczeń społecznych (Kela), korzystając z formularza EV258. Do podania należy dołączyć oświadczenie lekarskie zawarte w formularzu C.

Źródło: Gazeta Prawna

Autor: Norbert Banasiak

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u