Jak oceniasz nowy serwis?

Jak przeciwdziałać przemocy w rodzinie? Zapraszamy na spotkanie

 

 

23 listopada br. odbędzie się konferencja "Jak przeciwdziałać przemocy w rodzinie? – pomysły i doświadczenia", na której spotkają się przedstawiciele małopolskich organizacji pozarządowych.

Wcześniej, bo 19 października o godzinie 11.00 siedzibie MISTiA w Krakowie, ul. Szlak 73a odbędzie się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych, którego celem będzie opracowanie raportu nt. inicjatyw oraz doświadczeń organizacji pozarządowych, który zostanie przedstawiony na konferencji "Jak przeciwdziałać przemocy w rodzinie? – pomysły i doświadczenia".

Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie. Spotkanie ma dać sznasę na to, aby przedstawiciele tych urzędów zapoznali się z doświadczeniami organizacji pozarządowych i mieli szansę na spojrzenie na problem przeciwdziałania przemocy w rodzinie z innej strony.

 

Cofnij...


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u