Jak oceniasz nowy serwis?

Język angielski dla osób niepełnosprawnych
Bezpłatne kursy języka angielskiego dla osób niepełnosprawnych to pomysł jaki zrealizowała Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska” we współpracy z Fundacją Edukacyjną Bachalski.

Program „Edukacja bez Granic” to jeden z głównych projektów realizowanych przez Fundację Edukacyjną Bachalski. Celem programu jest promocja idei wolontariatu i społeczeństwa obywatelskiego wśród młodych ludzi, a także pomoc osobom bezrobotnym, szukającym możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych. W ramach programu „Edukacja bez Granic” odpowiednio przeszkoleni wolontariusze prowadzą bezpłatne kursy języków obcych dla osób bezrobotnych. W tym roku przystępujemy do VI edycji programu, podczas której po raz pierwszy podejmiemy się kształcenia osób niepełnosprawnych.

Prowadzone przez wolontariuszy kursy (głównie języka angielskiego i niemieckiego) obejmują 70 godzin lekcyjnych i trwają około 5 miesięcy. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i obejmują 1,5 godziny. W zależności od potrzeb organizowany jest kurs na poziomie podstawowym i bardziej zaawansowanym. Kursy programu „Edukacja bez Granic” skierowane są do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy oraz do osób niepełnosprawnych. Na zakończenie programu uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności.


Zgłoszenia: Info@feb.org.pl
tel. (061) 821-31-09, (061) 841-14-25, (061) 852-32-06

 

Źródło: www.pion.pl
Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u