Jak oceniasz nowy serwis?

Konferencja „Rodzina dzieci bez przyszłości”

 

Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej zaprasza na kolejną konferencję poświęconą przeciwdziałaniu marginalizacji społecznej „Rodzina dzieci bez przyszłości”, która odbędzie się w Poznaniu 7 marca 2008 r.

Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej w lutym i marcu 2008 roku organizuje piąty już cykl konferencji poświęcony „dzieciom bez przyszłości”. W latach 2003-2007 Federacja zorganizowała w całej Polsce 4 cykle konferencji pod wspólnymi tytułami „Dzieci bez przyszłości”, „Dzieci bez przyszłości w szkole”, „Pomoc społeczna dzieciom bez przyszłości” i „Sprawiedliwość dla dzieci bez przyszłości” poświęcone analizie przyczyn marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży w Polsce, skutkom procesu wykluczenia społecznego i prezentacji programów zapobiegania i przeciwdziałania marginalizacji społecznej. W konferencjach wzięło udział łącznie ponad 2000 osób. Byli to przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, środowisk akademickich oraz placówek publicznych i organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin ze środowisk marginalizowanych.

Konferencja „Rodzina dzieci bez przyszłości” poświęcona będzie diagnozie problemów rodzin zmarginalizowanych i ich wpływu na wychowanie dzieci oraz efektywnym formom pomocy rodzinom marginalizowanym.

Konferencja organizowana jest w ramach programu „Druga szansa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL i nastawiona jest na upowszechnianie modelu pracy asystenta rodzinnego.

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży. Liczba uczestników ograniczona. Zgłoszenia udziału można przesyłać na załączonym formularzu do dnia 05 marca 2008 r.

pocztą: Pogotowie Społeczne, ul. Borówki 12, 61 – 304 Poznań
mail: biuro@pogotowiespoleczne.org.pl
tel/fax: (061) 8 705 770

Formularz i szczegóły na stronie http://pogotowiespoleczne.org.pl/

 

<<< Cofnij...

 


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u