Jak oceniasz nowy serwis?

Konkurs dla rodzinnych domów dziecka ogłoszony

 

Fundacja Świętego Mikołaja zaprasza rodzinne domy dziecka i organizacje pozarządowe do udziału w trzeciej edycji konkursu na dotacje z funduszu edukacyjnego. Środki funduszu pochodzą ze zbiórki publicznej przeprowadzonej przez fundację.

W konkursie mogą wziąć udział rodzinne domy dziecka oraz organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje) posiadające status organizacji pożytku publicznego, które pracują z wychowankami rodzinnych domów dziecka lub z osobami prowadzącymi takie domy.

Wsparcie finansowe udzielane będzie w postaci dotacji na realizację konkretnych projektów edukacyjnych wyłonionych w drodze konkursu, między innymi: organizację zajęć wyrównawczych, językowych dla wychowanków, prowadzenie szkoleń, seminariów, kursów dla opiekunów rodzinnych domów dziecka. W czwartej edycji Funduszu Edukacyjnego nie będą finansowane kolonie językowe.

Maksymalna kwota dotacji na realizację jednego projektu nie może przekroczyć
10 000 zł. Jeden wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie maksymalnie dwóch projektów. Projekty mogą być realizowane w terminie od 1 czerwca 2008 do 20 czerwca 2009 roku.

Wnioski wraz z kompletem załączników prosimy przesyłać w trzech egzemplarzach do 15 lutego 2008 na adres: Fundacji Świętego Mikołaja, ul. Marszałkowska 87 lok 5, 00-683 Warszawa. Decydująca jest data wpłynięcia wniosku do Fundacji. Serdecznie zapraszamy.

Pytania prosimy kierować do koordynatora projektu: michal.rzysko@mikolaj.org.pl
tel. 22 825 03 90.

 

Wzór wniosku

 

<<< Cofnij...

 


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u