Jak oceniasz nowy serwis?

Konwencja o prawach niepełnosprawnych przyjeta przez ONZ

Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła jednogłośnie 13 grudnia 2006r. konwencję o prawach osób niepełnosprawnych. Jej tekst został już oficjalnie zatwierdzony w sierpniu br.

Konwencja wejdzie w życie dopiero po procesie ratyfikacyjnym, który rozpocznie się w marcu 2007r. Aby jednak tak się stało, konwencję musi ratyfikować co najmniej 20 państw członkowskich. Wszystkie kraje, które się na to zdecydują, będą zobowiązane do wprowadzenia do swojego prawodawstwa zapisów zapewniających równe i sprawiedliwe traktowanie osób niepełnosprawnych.

Konwencja zawiera szczegółowe określenie praw osób niepełnosprawnych między innymi w takich dziedzinach jak: prawa obywatelskie, dostępność, włączenie społeczne, edukacja, zdrowie, zatrudnienie i zabezpieczenie społeczne.


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u