Jak oceniasz nowy serwis?

Kraków: Dzień Studenta Niesłyszącego

 

My, studenci niesłyszący i słabosłyszący z AGH oraz z innych krakowskich uczelni pragniemy poinformować, że dnia 10 grudnia 2007 roku (poniedziałek) o godzinie 13:30-15:30 w auli w budynku głównym A-0 odbędzie się prezentacja - seminarium pod tytułem „Dzień Studenta Niesłyszącego".

Głównym zamierzeniem jest przedstawienie pracownikom uczelni i innym studentom sytuacji studentów niesłyszących, w jaki sposób radzą sobie na wykładach i ćwiczeniach, na jakie trudności napotykają w okresie nauki i jak można im pomóc.

Forma Dnia Studenta Niesłyszącego ma być lekka i przyjemna (dzięki części artystycznej i warsztatowej), zrozumiała dla wszystkich. Będzie to także dobra okazja, aby spróbować złamać panujące stereotypy o osobach niesłyszących.

W Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie studiuje kilkanaście osób nie(do)słyszących, pięcioro z nich korzysta z usług tłumaczy języka migowego. W Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości studiuje kilku niesłyszących studentów, którzy starają się o tłumacza języka migowego.

Akademia Górniczo-Hutnicza od 2004r. prowadzi kursy języka migowego dla pracowników oraz studentów. Kurs ten cieszy się dużym zainteresowaniem.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy program „Dnia Studenta Niesłyszącego".

 

Ramowy program „Dnia Studenta Niesłyszącego":

 

1. Uroczyste otwarcie „Dnia Studenta Niesłyszącego"

2. Część teoretyczna (konferencja, sposoby komunikowania się z osobami z dysfunkcją słuchu):

 

1) Andrzej Wójtowicz - pomoc Biura ds. ON AGH dla studentów niesłyszących.

2) Paulina Kaleta - „Środowisko osób z uszkodzonym słuchem z perspektywy osoby pełnosprawnej słuchowo".

3) Paweł Pożarycki - „Polski Język Migowy społeczności osób niesłyszących (naturalny
i sztuczny)", „Różnica miedzy językiem polskim a językiem migowym".

4) Niesłyszący studenci - „Sami o sobie":
- Osoba niesłysząca - dobrze mówiąca - Karolina Motal,

- Osoba niesłysząca - wada wymowy - Edyta Kozub,

- Osoba niesłysząca - brak mowy - Maciej Kortas.

5) Anna Mirosławska-Olszewska - Nauka języka angielskiego dla osób niesłyszących, wykorzystanie tablicy interaktywnej do prowadzenia lektoratu dla niesłyszących.

6) Paulina Kaleta - „Praca tłumacza języka migowego".

 

3.Część praktyczna - „warsztaty słyszenia" (m.in. pokaz z wykorzystaniem stoperów dousznych): warsztaty polegają na tym, że prowadzący przejmuje wówczas rolę osoby prowadzącej zajęcia akademickie - stwarzając pojawiające się problemy w kontakcie z osobą z uszkodzonym słuchem - z początku nie będzie to stanowiło problemu dla osób obecnych na auli - aby jednak ukazać ten problem - prowadzący zmienia taktykę - zachęca obecnych słuchaczy, aby włożyli stopery do uszu - wówczas prosi o wzięcie kartki i długopisu, a następnie notowanie odebranych informacji - na początku mowa jest głośna, a potem stopniowo ściszana. Jak mówi doświadczenie - problem sam się ukaże. Osoby, które będą odczuwać niedosłuch, bądź brak słuchu - zrozumieją problem.
podsumowanie warsztatów - przedstawienie ogólnych stereotypów o osobach
z uszkodzonym słuchem i istoty kontaktu ze studentami z wadą słuchu, istoty odczytywania mowy z ust; chęć współpracy; pełna akceptacja tłumaczy języka migowego

4 Spektakl teatralny, pantomima w wykonaniu studentów niesłyszących

5. Panel dyskusyjny

 

Organizatorzy:

Niesłyszący i słabosłyszący studenci z AGH i innych krakowskich uczelni (PK, AR, WSZiB, AP), tłumacze języka migowego AGH przy wsparciu Biura ds. ON AGH oraz Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych AGH.

 

Chcemy zorganizować taką prezentację, aby środowisko studentów słyszących, profesorów, wykładowców, inżynierów, pracowników administracyjnych poznało problemy osób z uszkodzonym słuchem. Możemy pokonać bariery komunikacyjne osób niesłyszących. Chcemy też, żeby zaczęto inaczej patrzeć na osoby niesłyszące. I żeby otaczający nas ludzie lepiej rozumieli nasze problemy. Uważamy, że osoby nie(do)słyszące nie powinny zamykać się w swoim środowisku, lecz powinniśmy wyjść i pokazać się.

 

Jeżeli macie pomysły i chcecie współpracować z nami, pomagać - to bardzo serdecznie zapraszamy!!!

 

Anna Butkiewicz, Koordynator DSN

 

 


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u