Jak oceniasz nowy serwis?

Kursy dla aktywnych niepełnosprawnych

 

Sportowe stowarzyszenie "Jutrzenka", działające przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Dąbrowie Górniczej, jest współorganizatorem kursu na menadżera imprez sportowych osób niepełnosprawnych. Nadal poszukiwani są chętni na tego typu szkolenie, które najprawdopodobniej będzie się odbywać w Luboni bądź w Rzeszowie.

– Zależy nam, by zaktywizować niepełnosprawnych, pokazując im szansę na zdobycie dobrego zawodu - przekonuje koordynator kursu w Dąbrowie, Dariusz Januszewski.

Jednak, by wziąć udział w kursie, zdobyć praktyczne umiejętności zawodowe, trzeba się wykazać, co najmniej dwuletnim stażem zawodowym lub działalnością jako wolontariusze w instytucjach kultury fizycznej, w tym w organizacjach pozarządowych. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 19 lat.

Zajęcia na kursie będą się odbywać w trybie zaocznym, w formie tzw. zjazdów weekendowych. Kursanci poznają: podstawy organizacyjno-prawne sportu i instytucji realizujących zadania z dziedziny kultury fizycznej, w tym w organizacjach pozarządowych, organizację kultury fizycznej, zarządzanie instytucjami sportowymi, marketing podstawy i marketing w sporcie, zarządzanie strategiczne, psychologia zarządzania, organizacje imprez sportowych, organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych, podstawy finansowo-księgowe, rachunkowość zarządcza, zarządzanie finansami w sporcie, negocjacje, erystykę i prowadzenie konferencji, protokół i ceremoniał sportowy, protokół menadżera, teoretyczne i praktyczne podstawy dyscyplin sportowych, teoretyczne i praktyczne podstawy dyscyplin sportowych dla osób z różną niepełnosprawnością.

Wykładowcami będą doświadczeni pracownicy UJ i AWF-u w Krakowie, GWSP w Mysłowicach.
Cały koszt kursu to ponad 4 tysiące złotych. Jednakże dzięki dotacjom, uczestnik będzie musiał wpłacić ok. 400 złotych.
Zainteresowani kursem proszeni są o kontakt z Dariuszem Januszewskim: 604 112 566.

Współorganizator Sportowe Stowarzyszenie „Jutrzenka” przy Ośrodku dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Dąbrowie Górniczej.

 

Źródło: wiadomosci.ngo.pl


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u