Jak oceniasz nowy serwis?

Legnica i bezzwrotne dotacje

Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski od lat prowadzi aktywną politykę wspierania przedsiębiorców, zatrudniających osoby niepełnosprawne. Gmina w znaczący sposób pomaga też niepełnosprawnym, którzy decydują się na podjęcie własnej działalności gospodarczej.
Do jesieni ubiegłego roku wsparcie polegało na udzielaniu niskooprocentowanych pożyczek, które mogły być w połowie umarzane po dwóch latach niczym niezakłóconej spłaty.
Po nowelizacji Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pomoc ta przybiera formy udzielania dotacji, umożliwiających stworzenie własnego stanowiska pracy, własnej małej firmy. Wykorzystuje się na ten cel pieniądze, będące w dyspozycji Prezydenta Miasta, a pochodzące z PFRON.
Dotacja to pomoc zdecydowanie korzystniejsza od pożyczek, gdyż jest bezzwrotna. Wystarczy spełnić dwa warunki: wykorzystać pieniądze na cel opisany we wniosku (zgodnie z umową) i prowadzić działalność przez co najmniej 24 miesiące. W przypadku dofinansowania dla przedsiębiorcy, tworzącego miejsce pracy dla osoby niepełnosprawnej, istnieje obowiązek utrzymania tego stanowiska pracy przez 3 lata.
W ostatnich dniach Prezydent Legnicy podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej 6 niepełnosprawnym osobom na łączną kwotę 156.334 złotych. Poszczególne wnioski otrzymały dotację w wysokości od ok. 13 do ok. 38 tysięcy zł .Przyszli przedsiębiorcy zajmą się działalnością handlową, budowlaną, serwisem sprzętu komputerowego i świadczeniem usług taksówkarskich.
Prezydent Legnicy dofinansował też stworzenie przez przedsiębiorców 5 nowych miejsc pracy, przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Na ten cel NZOZ „Medyk", "Angra-Kseromatic", Ośrodek Diagnostyki Onkologicznej Społecznej Fundacji Solidarności i Hurtownia „Ziemowit" otrzymały łącznie 167.240 złotych.
Kwota przeznaczana na zawodową aktywizację niepełnosprawnych legniczan poprzez udzielanie dotacji wynosi 600 tys. złotych. Tegoroczne, finansowane przez PFRON, koszty wszystkich działań gminy na rzecz osób niepełnosprawnych wyniosą w Legnicy około 3 milionów złotych.

 

żródło: PAP


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u