Jak oceniasz nowy serwis?

Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Łodzi

 

„Tożsamość społeczno-kulturowa głuchych” to tytuł Międzynarodowej Konferencji Naukowej, która odbędzie się w dniach od 9 do 11 października br. w Łodzi.

Konferencja ma na celu stworzenie przestrzeni dla wymiany poglądów oraz doświadczeń z zakresu tożsamości społeczno-kulturowej niesłyszących. Złożoność i wielowątkowość problematyki powoduje, że do dyskusji zapraszani są przedstawiciele wielu środowisk, w tym m. in. pedagodzy, psycholodzy, socjolodzy, językoznawcy a także artyści oraz przede wszystkim przedstawicie3e środowiska niesłyszących.

Konferencja odbywać się będzie w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej, która jest współorganizatorem spotkania.

Wszelkich informacji dotyczących Konferencji udzielają pani Ewa Twardowska tel. 042 299 07 18, 0695 055 064 ewa.twardowska@pzg.lodz.pl oraz pan Piotr Kowalski tel. 042 299 07 18, 0510 14 35 94 piotr.kowalski@pzg.lodz.pl

Program konferencji można znaleźć na stronie internetowej Oddziału
Łódzkiego Polskiego Związku Głuchych www.pzg.lodz.pl,


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u