Jak oceniasz nowy serwis?

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Tematem przewodnim tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawych jest e-dostępność.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych po raz pierwszy obchodzono w 1992 r. 3 grudnia jako takie właśnie święto został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych.

Publikujemy treść przesłania Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych 3 grudnia 2006 r.

Motto tegorocznych obchodów Dnia Osób Niepełnosprawnych, „e-dostępność”, przypomina nam o tym, że Internet powinien być dostępny dla wszystkich.

Dostęp do technologii informacyjnych i komunikacyjnych stwarza możliwości wszystkim ludziom, jednak chyba najbardziej osobom niepełnosprawnym. Rozwój Internetu i podobnych technologii coraz częściej uwzględnia potrzeby niepełnosprawnych, a bariery wynikające z uprzedzeń, infrastruktury czy trudno dostępnych formatów nie stoją już na przeszkodzie ich pełnemu uczestnictwu.
To pozytywna zmiana. Obserwujemy coraz większe rozpowszechnienie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, które każdego dnia przyciągają nowych użytkowników. Jednak większość stron internetowych nadal pozostaje niedostępna dla milionów osób mających problem z poruszaniem myszką lub wymagających - ze względu na niepełnosprawność wzroku - „czytnika ekranu” czy też dużej czcionki. Rządy oraz sektor prywatny powoli zauważają, iż pełne udostępnienie stron internetowych wiąże się z korzyściami ekonomicznymi i społecznymi. W związku z tym rozpoczęły wdrażanie zmian w zakresie oprogramowania i sprzętu.

Konwencja na temat Praw Osób Niepełnosprawnych (Convention on the Rights of Persons with Disabilities), która prawdopodobnie zostanie przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne NZ pod koniec miesiąca, może przyśpieszyć rozwiązanie problemów osób niepełnosprawnych. Państwa, które zdecydują się przystąpić do Konwencji, tym samym zobowiążą się do podjęcia kroków mających na celu udostępnienie „informacji przeznaczonych dla ogółu społeczeństwa osobom niepełnosprawnym w dostępnym formacie i technologii odpowiednich dla różnych rodzajów niepełnosprawności, w sposób terminowy i bez dodatkowych kosztów”. Konwencja zachęca również sektor prywatny i media do podjęcia tej inicjatywy w zakresie swoich usług.

W Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych ponówmy nasze zobowiązanie do osiągnięcia celu, jakim jest zbudowanie zintegrowanego, skoncentrowanego na problemach ludzi i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Zwiększmy nasze starania by umożliwić osobom niepełnosprawnym korzystanie z przysługujących im praw człowieka i pełnego udziału w życiu gospodarczym, społecznym i politycznym swoich społeczeństw.


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u