Jak oceniasz nowy serwis?

Minister Kalata podpisała Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych
Anna Kalata, Minister Pracy i Polityki Społecznej, podpisała w imieniu rządu Rzeczpospolitej Polskiej, Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych. Oficjalne podpisanie konwencji nastąpiło w piątek, 30 marca br. w Nowym Jorku.
13 grudnia 2006 roku, Konwencja została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne narodów Zjednoczonych. Później, właśnie 30 marca br. Konwencja została otwarta do podpisu dla rządów państw członkowskich.
Przyjeta Konwencja jest uzupełnieniem przyjętych już wcześniej dokumentów ONZ, które dotyczą praw człowieka.
Dzięki Konwencji, osoby niepełnosprawne będą mogły skutecznie korzystać z praw i podstawowych wolności na takim samych prawach jak osoby pełnosprawne. Przyczyni się ona tym samym do przeciwdziałania dyskryminacji osób niepełnosprawnych.
Polska przystępując do Konwencji, zgłosiła zastrzeżenie dotyczące art. 23.1 (b) i 25 (a). Jest to jednoznaczne z tym, że postanowienia tych artykułów nie mogą być interpretowane w sposób uznający indywidualne prawo do aborcji lub nakładający na państwo obowiązek zapewnienia dostępności aborcji.

Protokół Fakultatywny dołączony do Konwencji ustanawia procedurę skargową na wypadek naruszenia postanowień Konwencji. Z powodu braku precyzji co do zobowiązań stron oraz uprawnień przysługujących osobom indywidualnym Polska nie przystąpiła do Protokołu. Decyzja ta nie wyklucza możliwości związania się nim w przyszłości, kiedy będzie znana praktyka jego stosowania, a zwłaszcza kierunki interpretacji Konwencji.
Pobierz tekst Konwencji

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u