Jak oceniasz nowy serwis?

Ministerstwo Pracy chce zlikwidować wypoczynkowe turnusy rehabilitacyjne.

 

Nowe przepisy jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przewidują likwidację wypoczynkowych turnusów rehabilitacyjnych. Ich miejsce zastąpią natomiast wyjazdy, które będą miały charakter specjalistyczny.

Jak wynika z projektu rozporządzenia Ministerstwa w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nadal będzie wypłacał dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych organizowanych dla osób niepełnosprawnych jednak nie organizowane turnusy będą teraz musiały mieć charakter specjalistyczny. Nowe przepisy spowodują, że nie będą już organizowane turnusy ogólnousprawniające, czyli rekreacyjno-wypoczynkowe, ale np. sportowe, rekreacyjno-sportowe, psychoterapeutyczne czy szkoleniowe). Z projektu rozporządzenia wynika także, że zajęcia specjalistyczne związane z danym turnusem muszą obejmować minimum 60 % ogólnego czasu wszystkich zajęć przygotowanych na potrzeby turnusu.


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u