Jak oceniasz nowy serwis?

MPiPS: Rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji niepełnosprawnych

 

 

Jolanta Fedak, Minister Pracy i Polityki Społecznej - w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Ministrem Finansów - w dniu 19 grudnia podpisała rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Przedmiotowe rozporządzenie określa rodzaje wydatków ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym w ramach zasady de minimis, warunki wykorzystania tych środków, zakres, warunki i formy udzielania pomocy indywidualnej, tryb ustalania zakładowego regulaminu wykorzystania tych środków, a także warunki tworzenia indywidualnych programów rehabilitacji, w tym skład i zakres działania komisji rehabilitacyjnej tworzącej te programy.


Rozporządzenie to zastąpi obecnie obowiązujące:

  1. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 3, poz. 22, z późn. zm.);
  2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej (Dz. U. Nr 76, poz. 496).

Powyższy dokument nie stanowi źródła prawa. Został zamieszczony jedynie w celach informacyjnych.

 

Przeczytaj treść rozporządzenia

 

<<< Cofnij...

 


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u