Jak oceniasz nowy serwis?

MPiPS: Rozporządzenia wspomagające osoby niepełnosprawne podpisane

 

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak podpisała 13 grudnia br. trzy rozporządzenia kierowane do pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne a także do osób niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą lub rolniczą.

Rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych umożliwia pracodawcy uzyskanie dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych.
Rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych umożliwia uzyskanie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne:
- pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne,
- osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą,
-niepełnosprawnym rolnikom lub rolnikom zobowiązanym do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika.

Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą i rolniczą określa szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej (dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, osób niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą lub rolniczą) realizowanej zgodnie z przepisami wspólnotowymi."

Jednocześnie informujemy pracodawców, że jeżeli wypłacą pracownikowi wynagrodzenie za grudzień 2007 r. w grudniu 2007 r., a składki naliczone od tego wynagrodzenia (przychodu) rozliczą w imiennych raportach miesięcznych i deklaracji rozliczeniowej za grudzień 2007 r. złożonych do ZUS w styczniu 2008 r. – składka zostanie sfinansowana przez budżet państwa i PFRON, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776). Natomiast, jeżeli wypłacą pracownikowi wynagrodzenie za grudzień 2007 r. w styczniu 2008 r., a składki naliczone od tego wynagrodzenia (przychodu) rozliczą w imiennych raportach miesięcznych i deklaracji rozliczeniowej za styczeń 2008 r. złożonych do ZUS w lutym 2008 r. – składki podlegać będą refundacji przez PFRON na zasadach określonych w art. 25a ustawy o rehabilitacji (...).

 

Teksty rozporządzeń

  1. Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą i rolniczą
  2. Rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych
  3. Rozporzadzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

 

Czytaj więcej...

 

 


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u