Jak oceniasz nowy serwis?

MPiPS: Status bezrobotnego uczestnika zajęć w centrum integracji społecznej

 

 


Departament Rynku Pracy oraz Departament Pomocy i Integracji Społecznej odpowiadając na liczne zapytania podmiotów zainteresowanych świadczeniem usług reintegracji społecznej i zawodowej, zwłaszcza w kontekście zmiany przepisów ustaw: o zatrudnieniu socjalnym, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przedstawiają informację zawierającą wskazówki odnośnie problemów związanych ze statusem bezrobotnego uczestnika zajęć w cis, odprowadzania za takiego uczestnika składek zdrowotnych, a także współpracy pomiędzy powiatowymi urzędami pracy, ośrodkami pomocy społecznej i centrami integracji społecznej.

 

Pismo skierowane do władz terenowych

 

<<< Cofnij...


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u