Jak oceniasz nowy serwis?

MPiPS: świadczenia dla uczniów w klasach maturalnych

 


Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy - z dniem 31 sierpnia następnego roku.


W rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych zakończenie nauki w szkole jest związane z zakończeniem roku szkolnego, a nie z zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Z tego względu prawo do świadczeń rodzinnych dla uczniów w programowo najwyższych klasach (semestrach) szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstwowych przysługuje do końca roku szkolnego tj. do 31 sierpnia.


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u