Jak oceniasz nowy serwis?

Nagroda im. Roosevelta dla Polski

Prezydent Polski Lech Kaczyński odebrał w poniedziałek, 18 września br. przyznaną Polsce nagrodę Franklin Delano Roosevelt International Disability Award.
Prezydent odebrał nagrodę w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.

Nagroda imienia F. D. Roosevelta ustanowiona została w 1995 r. przez Światowy Komitet ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Instytut Franklina i Eleonory Rooseveltów.
Nagroda przyznawana jest co roku krajom szczególnie wyróżniającym się w zakresie rozwijania i skutecznego wdrażania systemów wyrównywania szans osobom niepełnosprawnym.
Według regulaminu, możliwe jest przyznanie 50 tysięcy dolarów na pomoc konkretnej organizacji pozarządowej, która odznacza się szczególnymi wynikami w poprawie sytuacji osób niepełnosprawnych.
W Polsce pomoc finansową otrzyma Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, które już od 15 lat niesie pomoc osobom dotknietym tą niepełnosprawnością. W uzasadnieniu podkreślono, że Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym jest jedną z nielicznych organizacji w Europie Środkowo – Wschodniej, która specjalizuje się w pomocy osobom głuchoniewidomym.

Polska, stając się tegorocznym laureatem tej nagrody, została dostrzeżona na arenie miedzynarodowej, jako kraj, który jest przyjazny osobom niepełnosprawnym, które dodatkowo mają zagwarantowane swoje prawa w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, a także uchwalonej przez Sejm w 1997 roku Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych oraz ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Do tej pory laureatami nagrody im. F. D. Roosevelta, były między innymi takie kraje jak: Kanada, Włochy, irlandia, Korea Południowa, czy Ekwador.

W tegorocznej uroczystości wręczenia nagrody, wzięli udział m.in.: Kofi Annan, Sekretarz Generalny ONZ oraz Haya Rashed Al Khalifa, Przewodnicząca 61 sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u