Jak oceniasz nowy serwis?

Nie zmaleją wydatki PFRON na warsztaty
 
Od 1 stycznia 2009 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie finansował 90 proc. kosztów warsztatów terapii zajęciowej.

Co najmniej 10 proc. kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) i zakładów aktywności zawodowej (ZAZ) sfinansują odpowiednio gminy i powiaty oraz urzędy marszałkowskie. Tak wynika z senackiego projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wczoraj prace nad projektem rozpoczęły senackie Komisje: Ustawodawcza oraz Rodziny i Polityki Społecznej.

Senat chce, aby PFRON nie tylko w 2009 roku, ale też w latach następnych finansował 90 proc. kosztów funkcjonowania WTZ i ZAZ. Zgodnie z obecnymi przepisami od 1 stycznia przyszłego roku i w kolejnych latach Fundusz ma opłacać 85 proc. takich kosztów. Zdaniem senatorów zmniejszenie wielkości pomocy z PFRON mogłoby przyczynić się do pogorszenia sytuacji finansowej wielu warsztatów i zakładów aktywności zawodowej.

Pozostałą część opłacą odpowiednio gminy i powiaty oraz urzędy marszałkowskie, chyba że działalność WTZ i ZAZ będzie dodatkowo finansowana z innego źródła, np. przez sponsora lub organizację pozarządową.

- Dzięki zmianie przepisów samorządy nie będą mogły już wykorzystywać niejasnych sformułowań prawnych po to, aby nie przekazywać odpowiednich środków na działalność WTZ i ZAZ - mówi Janusz Szafrański, kierownik WTZ przy Towarzystwie Wpierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu.

Źródło: Gazeta Prawna

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u