Inne w kategoriiZobacz więcej (archiwum)

Jak oceniasz nowy serwis?

Niebieska karta


W celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w 1998 roku wprowadzono w Polsce „Niebieską kartę”, której celem jest informowanie pokrzywdzonych o przysługujących im prawach i możliwościach korzystania z pomocy i wsparcia wyspecjalizowanych instytucji.
Dzieki programowi „Niebieska karta” możliwe jest rejestrowanie śladów i przebiegu wydarzeń i podjętych czynności, a także gromadzenie informacji z interwencji domowych i stały kontakt z zagrożoną rodziną. Zadaniem programu jest także rozpoznawanie skali zjawiska i zagrożeń w rodzinie. „Niebieska karta” motywuje także ofiary przemocy rodzinnej do żądania ochrony swoich praw i szukania pomocy.
W przypadku potrzeby podjęcia interwencji w sprawie przemocy w rodzinie, policjanci kampanii patrolowo – interwencyjnych oraz dzielnicowi, czyli osoby, które najczęściej spotykają się z przemoca domową, mają do dyspozycji dwie karty: kartę A i B.

Karta A – wypełniania jest przez policjanta przeprowadzającego interwencję. Zaznacza w niej takie dane jak czas, miejsce, dane osobowe, stan trzeźwości uczestników, a także ocenę przebiegu zdarzeń. Bardzo ważnym elementem karty, jest wpisanie przez policjanta danych o dzieciach, które podczas interwencji obecne były w mieszkaniu. Funkcjonariusz musi opisać również działania, które zostały podjęte wobec sprawcy.

Karta B – powinna zostać wręczona osobie pokrzywdzonej, podczas interwencji, gdyż zawiera ona wszelkie informacje dla ofiary przemocy. Określa między innymi prawa ofiary przemocy w rodzienie, a także informacje w jakich sprawach mogą złożyć zawiadomienie o przestepstwie i wniosek o ściganie sprawcy oraz z jakiej pomocy mogą skorzystać.


W celu ułatwienia prowadzenia dochodzenia w rubryce "Zanotuj przebieg zdarzenia, pamięć bywa zawodna" pokrzywdzeni wpisują odpowiedzi na takie pytania jak:
- kto i kiedy cię skrzywdził?
- kim jest dla ciebie sprawca?
- na czym polegała przemoc?
- czy byli świadkowie zdarzenia?
Wypełnienie tych rubryk daje szansę na pewne psychiczne otwarcie ofiary przemocy, przełamanie strachu przed awanturnikiem.

 

"Niebieska karta" apeluje do ofiar przemocy:
"Ratuj się!
Nie wstydź się!
Szukaj pomocy!
Prawo stoi po Twojej stronie!
Możesz zatrzymać przemoc!
Możesz uzyskać pomoc dla siebie i swoich bliskich!
Jest to jedyna droga do normalności w życiu Twoim i Twojej rodziny."


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u