Jak oceniasz nowy serwis?

Niepełnosprawni - wczasy to nie nagroda

Firma powinna zapewnić pracownikom równy dostęp do środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, przeznaczonych na sfinansowanie wakacji.

 

Regulamin korzystania ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) nie może różnicować dostępu oraz wysokości dofinansowania wypoczynku dla poszczególnych, niepełnosprawnych pracowników. Jeżeli nie przemawiają za tym względy wynikające z rodzaju lub stopnia niepełnosprawności, osoby zajmujące różne stanowiska pracy powinny korzystać z takiego samego standardu pomocy ze środków funduszu. Tak wynika z informacji Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Pracodawca powinien zapewnić niepełnosprawnym podwładnym proporcjonalne wsparcie z ZFRON, bez względu na rodzaj pomocy udzielanej ze środków funduszu. Firma musi więc zadbać o równy dostęp np. do opieki medycznej, usług rehabilitacyjnych, turnusów rehabilitacyjnych, finansowania wypoczynku, sportu i rekreacji. Przepisy nie przewidują bowiem, aby środki tego funduszu miały stanowić element nagród czy motywacji dla pracowników zajmujących określone stanowiska w zakładzie pracy.

Biuro podkreśla, że rozporządzenie ministra pracy z 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych zakazuje także dyskryminacji byłych, niepracujących pracowników w dostępie do środków ZFRON przeznaczonych na rehabilitację społeczną i leczniczą.

Podstawa prawna

● Art. 33 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 14, poz. 92 z późn. zm.).

● Par. 2 i 7 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 245, poz. 1810).

Źródło: GP


Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u