Jak oceniasz nowy serwis?

Niepełnosprawni: nie trzeba przyspieszać wypłat pensji
 
W 2009 roku firmy mogą uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych i refundację składek za listopad i grudzień 2008 r.

Pracodawcy korzystający z dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych i refundacji ich składek na ubezpieczenia społeczne (na podstawie art. 26a i 25a ust. 2-4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) mają wątpliwości, czy nie stracą prawa do tej pomocy za listopad i grudzień 2008 r. Mają one dwa źródła.

Po pierwsze, do pomocy udzielonej po 1 stycznia 2009 r. będzie miało zastosowanie nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej 800/2008. Po drugie, 5 grudnia tego roku została uchwalona nowelizacja wspomnianej ustawy, która od 1 stycznia 2009 r. zastąpi dofinansowanie i refundację nowym dofinansowaniem. Wczoraj tę nowelizację podpisał prezydent.

W art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 2 nowelizacji znalazły się korzystne dla firm przepisy przejściowe umożliwiające uzyskanie pomocy na starych zasadach za miesiące zatrudnienia pracownika przypadające do grudnia 2008 r. Wątpliwości pracodawców pogłębia jednak nieumieszczenie w nowelizacji wyraźnego przepisu określającego datę nabycia tej pomocy. Są one uzasadnione, tym bardziej że w poprzednich latach uznawano, że dniem uzyskania pomocy w formie dofinansowania i refundacji jest dzień złożenia wniosków lub dzień, w którym upływał termin ich złożenia. W celu ograniczenia ryzyka prawnego pracodawcy na 31 grudnia 2008 r. zaczęli planować - wypłatę wynagrodzeń za grudzień, opłacenie składek m.in. od wynagrodzeń za listopad i grudzień 2008 r. oraz złożenie wniosków Wn-D i Wn-U za te miesiące.

Zastosowanie tej interpretacji pozwala na skuteczne złożenie wniosków dotyczących pomocy w zwykłych terminach

Rozwiązanie to jest prawnie pewne, ale może być niekorzystne dla pracodawców zmuszonych do zaciągnięcia kredytów, jak i dla niektórych niepełnosprawnych pracowników, którzy mogą być narażeni na niekorzystne opodatkowanie 13 pensji w roku czy utratę świadczeń rentowych.

Opierając się na kryterium przypisania pomocy do okresu sprawozdawczego oraz poniesienia kosztów zatrudnienia niepełnosprawnych, można uznać, że dniem uzyskania prawa do refundacji lub dofinansowania jest ostatni dzień miesiąca, za który wypłacono wynagrodzenie, niezależnie od daty wypłaty wynagrodzenia lub opłacenia składek do ZUS. Takie stanowisko zajęło Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Zastosowanie tej interpretacji pozwala na skuteczne złożenie wniosków dotyczących pomocy w zwykłych terminach.

Dotychczas obowiązujące przepisy (w tym rozporządzenie 2204/2002) mogą być zatem stosowane nie dłużej niż w odniesieniu do pomocy za grudzień 2008 r., niezależnie od daty złożenia wniosków. Jeżeli więc firma wypłaci pensje za grudzień nawet w styczniu, a w lutym wpłaci składki do ZUS, to będzie mieć prawo do pomocy na zasadach obowiązujących w 2008 roku.

Źródło: Gazeta Prawna

Realizacja: EuMedia, Hosting: V11.pl

Copyright 2006-2021 PCPR.info All right Reserved

stat4u